جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84570تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن116150,000,0001395/06/17
84549تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/17
84548تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/17
84547تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن81120,000,0001395/06/17
84546تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00090,000,0001395/06/17
84535تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره881,800,00035,000,0001395/06/17
84521تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1063,600,00050,000,0001395/06/17
84533تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/17
84532تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/17
84539تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/06/17
84543تهرانظفر - صبرآپارتمانرهن و اجاره551,300,00060,000,0001395/06/17
84542تهرانظفر - اردکانیآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/17
84541تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/06/17
84540تهرانسید خندانآپارتمانرهن و اجاره651,800,00010,000,0001395/06/17
84538تهرانشهرآراآپارتمانرهن9090,000,0001395/06/17
84537تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00035,000,0001395/06/17
84529تهراندکتر قریبآپارتمانرهن91135,000,0001395/06/17
84528تهرانهروی - گلزارآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/17
84530تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1403,100,000100,000,0001395/06/17
84527تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره621,500,00040,000,0001395/06/17
84517تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/17
84516تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانرهن و اجاره923,000,00020,000,0001395/06/17
84536تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره801,500,00030,000,0001395/06/17
84526تهرانمیدان هرویآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00050,000,0001395/06/17
84525تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره801,500,000100,000,0001395/06/17
84524تهرانپونک شمالیآپارتمانرهن168200,000,0001395/06/17
84522تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانرهن و اجاره921,200,00050,000,0001395/06/17
84519تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1271,800,00075,000,0001395/06/17
84518تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن168200,000,0001395/06/17
84515تهرانسازمان جنوبیآپارتمانرهن7475,000,0001395/06/17
Page top