جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,778 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84077تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن120110,000,0001395/06/14
84063تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1052,700,00060,000,0001395/06/14
84062تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1105,000,00050,000,0001395/06/14
84061تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00070,000,0001395/06/14
84060تهرانعلامه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,700,00055,000,0001395/06/14
84059تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1142,300,00035,000,0001395/06/14
84073تهراندروسآپارتمانرهن260600,000,0001395/06/14
84068تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره662,500,00030,000,0001395/06/14
84071تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره511,500,00040,000,0001395/06/14
84065تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1055,000,00030,000,0001395/06/14
84041تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000100,000,0001395/06/14
84075تهرانولنجکآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001395/06/14
84049تهرانحسین آبادآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/14
84039تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانرهن140205,000,0001395/06/14
84072تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/06/14
84070تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/14
84069تهراندولت - کیکاوسآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00030,000,0001395/06/14
84067تهراندیباجیآپارتمانرهن80160,000,0001395/06/14
84064تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره3007,000,000400,000,0001395/06/14
84040تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1808,000,000100,000,0001395/06/14
84038تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/06/14
84035تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن136110,000,0001395/06/14
84058تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1454,000,00050,000,0001395/06/14
84057تهرانسشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره932,200,00040,000,0001395/06/14
84055تهرانمیدان کتابآپارتمانرهن81125,000,0001395/06/14
84056تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن و اجاره1202,200,00080,000,0001395/06/14
84054تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن120220,000,0001395/06/14
84053تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00095,000,0001395/06/14
84066تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره842,700,00060,000,0001395/06/14
84045تهرانرامین شمالیآپارتمانرهن130100,000,0001395/06/14
Page top