جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,778 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84121تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره551,000,00040,000,0001395/06/14
84120تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره100900,00055,000,0001395/06/14
84119تهرانشهر آراآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00050,000,0001395/06/14
84118تهرانباکری شمالیآپارتمانرهن6570,000,0001395/06/14
84117تهرانشهرانآپارتمانرهن5065,000,0001395/06/14
84115تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1343,000,00050,000,0001395/06/14
84114تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2105,000,000200,000,0001395/06/14
84110تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره1501,200,00030,000,0001395/06/14
84109تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره901,200,00025,000,0001395/06/14
84108تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن105130,000,0001395/06/14
84104تهراناتوبان باقریآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001395/06/14
84102تهرانجردن - فرزانآپارتمانرهن و اجاره1504,600,00070,000,0001395/06/14
84099تهرانجردنآپارتمانرهن100240,000,0001395/06/14
84097تهرانجردنآپارتمانرهن170350,000,0001395/06/14
84095تهرانتهخرانپارسآپارتمانرهن و اجاره691,300,00020,000,0001395/06/14
84094تهرانسراجآپارتمانرهن10580,000,0001395/06/14
84093تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1283,000,00020,000,0001395/06/14
84092تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/14
84091تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/06/14
84032تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره701,600,00020,000,0001395/06/14
84090تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00060,000,0001395/06/14
84089تهرانتهرانپارس آپارتمانرهن12090,000,0001395/06/14
84086تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00030,000,0001395/06/14
84085تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,800,00030,000,0001395/06/14
84084تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,800,00025,000,0001395/06/14
84083تهراندزآشیبآپارتمانرهن145250,000,0001395/06/14
84082تهراندآزشیب آپارتمانرهن و اجاره511,000,00060,000,0001395/06/14
84081تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره901,500,00050,000,0001395/06/14
84079تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000100,000,0001395/06/14
84078تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن100100,000,0001395/06/14
Page top