جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
647کرجباغستانآپارتمانفروش100800,00080,000,0001390-06-02
650کرجملارد-سرآسیابآپارتمانفروش50460,00022,500,0001390-06-02
13803قمخیابان عمار یاسرآپارتمانرهن و اجاره1501,200,00025,000,0000000-00-00
13809کرجمرکزی - بلوار بلالآپارتمانفروش652,050,000134,070,0000000-00-00
13811کرجخیابان فردیسآپارتمانپیش فروش1181,500,000177,000,0000000-00-00
14160کرجباغستان غربی - خیابان لاله آپارتمانفروش831,620,000135,000,0000000-00-00
14161کرجعظیمیه - خیابان صداقت غربیآپارتمانفروش1164,000,000463,000,0000000-00-00
14889ساریخیابان آرشآپارتمانفروش143350,000,0000000-00-00
14895بهارستانخیابان بهشتیآپارتماناجاره50250,0000000-00-00
14897کرجخیابان ماهانآپارتمانپیش فروش1404,200,000590,000,0000000-00-00
14905قدسفاز 2 - خیابان نشاط 1آپارتمانفروش1152,400,000276,000,0000000-00-00
14907اصفهانخیابان فروغیآپارتمانفروش87200,000,0000000-00-00
14908کرجواریان شهر (رزکان نو)آپارتمانرهن و اجاره72250,00017,000,0000000-00-00
15239مشهدبلوار خیامآپارتمانفروش70885,00037,000,0000000-00-00
19085اسلامشهرقایمیهآپارتمانفروش511,500,00076,500,0000000-00-00
19086رباط کریمکوزوآپارتمانرهن و اجاره78300,0005,000,0000000-00-00
19090تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانمعاوضه543,500,000189,000,0000000-00-00
37610تهرانشهرک ابریشمآپارتمانپیش فروش752,000,000150,000,0000000-00-00
41150ملاردفردیسآپارتماناجاره1261,5000000-00-00
41216قدسشهرک ابریشمآپارتمانفروش602,000,000120,000,0000000-00-00
41347قدسشهرک ابریشمآپارتمانمشارکت2,470150,000,0000000-00-00
48962هشتگردفاز 7آپارتمانرهن و اجاره7810,000,0000000-00-00
Page top