جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,444 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85112تهرانفرمانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1254,500,00075,000,0001395/06/24
85111تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره21510,000,00050,000,0001395/06/24
85110تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1807,000,000100,000,0001395/06/24
85109تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1244,000,00060,000,0001395/06/24
85108تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,300,00030,000,0001395/06/24
85107تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/24
85106تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن220150,000,0001395/06/24
85105تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/24
85104تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره135کارشناسیکارشناسی1395/06/24
85103تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000150,000,0001395/06/24
85102تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره922,700,00020,000,0001395/06/24
85100تهرانسهروردیآپارتمانرهن80120,000,0001395/06/24
85099تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1163,300,00080,000,0001395/06/24
85098تهرانسوهانکآپارتمانرهن120200,000,0001395/06/24
85096تهرانآر یان محمودیآپارتمانرهن و اجاره981,500,00045,000,0001395/06/24
85095تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن90120,000,0001395/06/24
85094تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/06/24
85093تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره931,700,00030,000,0001395/06/24
85092تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1803,000,00070,000,0001395/06/24
85079تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره933,800,00040,000,0001395/06/24
85077تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000120,000,0001395/06/24
85073تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2006,000,000100,000,0001395/06/24
85078تهرانمیدان بهرودآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00065,000,0001395/06/24
85076تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1604,500,00050,000,0001395/06/24
85074تهران20 متری آسمانهاآپارتمانرهن و اجاره902,300,00030,000,0001395/06/24
85089تهراندولت - جهانتابآپارتمانرهن و اجاره1013,000,000100,000,0001395/06/24
85088تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1102,200,00040,000,0001395/06/24
85085تهرانزغفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1006,000,00050,000,0001395/06/24
85058تهرانبهارستانهاآپارتمانرهن و اجاره1302,500,000180,000,0001395/06/24
85091تهراندارآبادآپارتمانرهن180155,000,0001395/06/24
Page top