جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84865تهرانشهرک بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00010,000,0001395/06/21
84864تهرانرشیدآپارتمانرهن و اجاره771,700,00030,000,0001395/06/21
84863تهران178 غربیآپارتمانرهن و اجاره752,200,00020,000,0001395/06/21
84861تهرانبلوار گلشهرآپارتمانرهن و اجاره1184,500,00050,000,0001395/06/21
84859تهرانجردن - روانپورآپارتمانرهن و اجاره1234,500,00050,000,0001395/06/21
84858تهرانشهرک مبعثآپارتمانرهن75100,000,0001395/06/21
84857تهرانایرانپارسآپارتمانرهن8680,000,0001395/06/21
84856تهرانچنت آباد مرکزیآپارتمانرهن160200,000,0001395/06/21
84852تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره76600,00065,000,0001395/06/21
84851تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره1351,500,000100,000,0001395/06/21
84850تهرانبلوار کشاورزآپارتمانرهن130150,000,0001395/06/21
84849تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره852,000,00050,000,0001395/06/21
84847تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1252,800,00030,000,0001395/06/21
84846تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1674,000,00090,000,0001395/06/21
84845تهرانسروستانهاآپارتمانرهن و اجاره2302,000,000200,000,0001395/06/21
84844تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانرهن و اجاره1302,100,000160,000,0001395/06/21
84842تهرانپونک - گلزارآپارتمانرهن و اجاره1402,000,00050,000,0001395/06/21
84841تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن135150,000,0001395/06/21
84835تهرانحکیمیهآپارتمانفروش1275,500,000698,000,0001395/06/21
84828تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1453,000,00025,000,0001395/06/21
84825تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00070,000,0001395/06/21
84827تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001395/06/21
84826تهراناشرفی - معینآپارتمانرهن و اجاره1502,400,000100,000,0001395/06/21
84824تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن160200,000,0001395/06/21
84830تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00040,000,0001395/06/21
84834تهرانبنی هاشم شمالی آپارتمانفروش804,300,000344,000,0001395/06/21
84833تهراننارمکآپارتمانرهن78117,000,0001395/06/21
84832تهرانپونک - فکوریآپارتمانفروش673,700,000248,000,0001395/06/21
84819تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,000100,000,0001395/06/20
84818تهرانظفر - بهروزآپارتمانرهن و اجاره1182,700,00060,000,0001395/06/20
Page top