جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,444 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85289تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001395/06/27
85283تهران194 شرقیآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001395/06/27
85280تهرانجردنآپارتمانفروش2706,500,0001,755,000,0001395/06/27
85273تهراندارآبادآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/06/27
85275تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001395/06/27
85269تهراندولتآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001395/06/27
85261تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/06/27
85255تهراناختیاریهآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001395/06/27
85250تهراناقدسیهآپارتمانفروش1546,500,0001,000,000,0001395/06/27
85265تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/06/27
85257تهرانبلوار اباذرآپارتمانفروش974,900,000475,300,0001395/06/27
85252تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش1315,500,000720,000,0001395/06/27
85253تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001395/06/27
85247تهرانشقایق جنوبیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001395/06/27
85248تهرانباغ فیضآپارتمانفروش575,600,000319,200,0001395/06/27
85246تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/06/27
85245تهرانبهبودیآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001395/06/27
85242تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش758,000,0001395/06/27
85241تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش916,500,000591,500,0001395/06/27
81011تهرانفرمانیه غربی آپارتمانخرید13010,000,0001,300,000,0001395/06/26
84755کرجباغستان غربی آپارتمانخرید781,600,000125,000,0001395/06/26
76394تهرانتهرانسرآپارتمانفروش672,600,000176,000,0001395/06/26
74687تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش67کارشناسیکارشناسی1395/06/26
85221تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره671,800,0005,000,0001395/06/25
85238تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000150,000,0001395/06/25
85232تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره902,500,000100,000,0001395/06/25
85237تهراننیاورانآپارتمانرهن271900,000,0001395/06/25
85240تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/06/25
85239تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/25
85228تهرانیوسف آباد آپارتمانرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/06/25
Page top