جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,240 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
11918تهرانمجيديه جنوبيآپارتمانفروش801,850,000148,000,0001390-11-01
11920تهرانفرشتهآپارتمانفروش3126,000,0001,872,000,0001390-11-01
11925تهرانشهرانآپارتمانفروش522,000,000104,000,0001390-11-01
11926تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش702,600,000182,000,0001390-11-01
11927تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش983,200,000313,600,0001390-11-01
11941تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش862,000,000172,000,0001390-11-01
11943تهرانتهرانپارس خ 192آپارتمانپیش فروش952,600,000247,000,0001390-11-01
11944تهرانتهرانپارس خ 156آپارتمانفروش1101,820,000200,000,0001390-11-01
11945تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش752,600,000195,000,0001390-11-01
11951تهرانملاصدراآپارتمانفروش902,000,000180,000,0001390-11-01
11626تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانپیش فروش1283,700,000473,600,0001390-10-28
11637تهرانمیردامادآپارتمانپیش فروش1555,000,000775,000,0001390-10-28
11443تهرانالهيهآپارتمانپیش فروش11082,500,0007,500,0001390-10-27
11480تهرانشاهين شماليآپارتمانپیش فروش752,300,000172,500,0001390-10-27
11515کرجگوهر دشت آپارتمانفروش1061,200,000127,200,0001390-10-27
11516محمودآباد شهرك ديآپارتمانفروش1433,000,000429,000,0001390-10-27
11557شیرازبلوار پاسدارانآپارتمانفروش721,040,00075,000,0001390-10-27
11304تهرانپونك آپارتمانپیش فروش882,900,000255,200,0001390-10-26
11310تهرانشادمان - بهبوديآپارتمانپیش فروش1112,700,000299,700,0001390-10-26
11244تنکابن اصلی رو به دریا آپارتمانفروش1,0001,300,000191,000,0001390-10-25
11291اصفهانخ آل محمدآپارتمانفروش851,000,00085,000,0001390-10-25
11095ریرجايي آپارتمانفروش75900,00067,500,0001390-10-23
10999تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش2154,300,000924,500,0001390-10-22
11018تهراناقدسيه آپارتمانپیش فروش2505,000,0001,250,000,0001390-10-22
11032تهراندارآبادآپارتمانپیش فروش1505,500,000825,000,0001390-10-22
10463تهراناتوبان باقريآپارتمانپیش فروش722,200,000158,400,0001390-10-18
10519قمبلوار دانشآپارتمانفروش9,000475,00070,000,0001390-10-18
10395تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانپیش فروش1102,350,000258,500,0001390-10-17
10033بابلسرشریعتیآپارتمانفروش77620,00047,740,0001390-10-10
10052کرجمهر شهر آپارتمانفروش5001,800,000282,600,0001390-10-10
Page top