جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15818تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001393-06-10
15817تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1243,450,000427,800,0001393-06-10
15816تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-06-10
15815تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش796,700,000529,300,0001393-06-10
15814تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,293,333247,000,0001393-06-10
15812تهرانپل ستار خانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-06-10
15810تهرانکوکاکولاآپارتمانفروش703,100,000217,000,0001393-06-10
15807تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1064,300,000455,800,0001393-06-10
15806تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393-06-10
15804تهرانپونکآپارتمانفروش1234,000,000492,000,0001393-06-10
15798تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1566,500,0001,014,000,0001393-06-10
15799تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-06-10
15730تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1379,000,0001,233,000,0001393-06-10
15732تهران هروی آپارتمانفروش1547,100,0001,093,400,0001393-06-10
15733تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393-06-10
15738تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش8010,400,000832,000,0001393-06-10
15762تهران پیروزی - نیکنامآپارتمانفروش452,670,000120,000,0001393-06-10
15763تهران218 غربيآپارتمانفروش745,500,000407,000,0001393-06-10
15764تهرانتهرانسر آپارتمانفروش512,800,000142,000,0001393-06-10
15765تهران پنجم نيروي هواييآپارتمانفروش1105,100,000560,000,0001393-06-10
15766تهرانخ 196 غربيآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001393-06-10
15767تهرانپاسداران - بوستان آپارتمانفروش707,200,000504,000,0001393-06-10
15768تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393-06-10
15769تهرانميدان پاستورآپارتمانفروش574,100,000235,000,0001393-06-10
15770تهران مهرآباد جنوبيآپارتمانفروش1173,100,000350,000,0001393-06-10
15771تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش473,500,000165,000,0001393-06-10
15772تهران212 شرقيآپارتمانفروش553,450,000190,000,0001393-06-10
15773تهرانمرزداران آپارتمانفروش1095,700,000621,300,0001393-06-10
15774تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1077,100,000759,700,0001393-06-10
15775تهران شاهين شماليآپارتمانفروش1054,200,000440,000,0001393-06-10
Page top