جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,386 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12904تهرانولیعصر - ونکآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001391-06-18
12902لاهیجانشقایق - خیابان مهرگانآپارتمانفروش1211,200,000145,000,0001391-06-16
12894تهراننارمک - خیابان حیدرخانیآپارتمانفروش523,137,000160,000,0001391-06-15
12892تهراناشرفی اصفهانی - خ تيراژهآپارتمانفروش853,600,000306,000,0001391-06-15
12893تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001391-06-15
12874قزوینپشت مدرسه بیاضیانآپارتمانفروش138750,00045,000,0001391-06-14
12342تهرانفرودگاه - مهرآباد جنوبیآپارتمانفروش581,850,000105,450,0001391-06-13
12623تهرانفرودگاه - مهرآباد جنوبیآپارتمانفروش902,000,000180,000,0001391-06-13
12858تهران خیابان جيحون - دامپزشکیآپارتمانفروش652,200,000160,000,0001391-06-12
12859تهرانفاطمی - خیابان بعثتآپارتمانفروش1702,200,000374,000,0001391-06-12
12840تهرانتهرانپارس - خيابان استخرآپارتمانفروش453,000,000135,690,0001391-06-11
12842تهرانکوی بیمه - بیمه سومآپارتمانفروش1052,600,000273,000,0001391-06-11
12838تهرانتهرانپارس - خیابان 140آپارتمانفروش1074,100,000438,700,0001391-06-08
12829تهرانرسالت - خیابان كرمانآپارتمانفروش442,500,000110,000,0001391-06-06
12809کرجگوهردشت - خیابان داریوشآپارتمانپیش فروش1131,300,000147,000,0001391-06-05
12820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1352,900,000391,500,0001391-06-05
12801تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش522,350,000122,000,0001391-06-04
12802تهراننظام آباد شمالیآپارتمانفروش602,350,000141,000,0001391-06-04
12810شیرازمیدان عدالتآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001391-06-04
12791تهرانتهرانپارس - خیابان 216 غربیآپارتمانفروش852,600,000221,000,0001391-06-03
12796تهراندولت - خیابان مطهریآپارتمانفروش835,500,000456,500,0001391-06-03
12780تهرانپونك - خ نسيم شمالیآپارتمانفروش814,250,000344,250,0001391-06-01
12782تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش1093,000,000330,000,0001391-06-01
12759تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش883,600,000317,000,0001391-05-28
12764تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش833,500,000291,000,0001391-05-28
12757تهراننارمک - مسیل باخترآپارتمانفروش632,250,000140,000,0001391-05-27
12758تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش552,850,000142,000,0001391-05-27
12760تهرانونک - خیابان شیرازآپارتمانفروش1056,100,000640,000,0001391-05-27
12739تهرانشهران - خیابان طوقانیآپارتمانفروش743,550,000262,700,0001391-05-24
12740تهران كارون - قصرالدشتآپارتمانفروش372,000,00080,000,0001391-05-24
Page top