جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,444 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15756تهرانتهران نوآپارتمانفروش854,200,000363,000,0001393-06-10
15840تهراننظام آباد شمالی آپارتمانفروش483,650,000175,000,0001393-06-10
15839تهرانجمشیدیه آپارتمانفروش919,000,000819,000,0001393-06-10
15838تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-10
15837تهرانبهار جنوبیآپارتمانفروش675,700,000381,900,0001393-06-10
15836تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001393-06-10
15835تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-10
15834تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش783,700,000288,600,0001393-06-10
15832تهراننیاورانآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393-06-10
15830تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1285,600,000716,800,0001393-06-10
15828تهرانهفت تیر آپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001393-06-10
15827تهرانولنجک آپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001393-06-10
15822تهرانونک - سئولآپارتمانفروش9010,000,000900,000,0001393-06-10
15821تهرانونک - سئول آپارتمانفروش11355,000,000621,500,0001393-06-10
15820تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش907,300,000657,000,0001393-06-10
15819تهرانبلوار کمالیآپارتمانپیش فروش1626,300,0001,020,600,0001393-06-10
15818تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001393-06-10
15817تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1243,450,000427,800,0001393-06-10
15816تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-06-10
15815تهرانبلوار کمالیآپارتمانفروش796,700,000529,300,0001393-06-10
15814تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,293,333247,000,0001393-06-10
15812تهرانپل ستار خانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-06-10
15810تهرانکوکاکولاآپارتمانفروش703,100,000217,000,0001393-06-10
15807تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1064,300,000455,800,0001393-06-10
15806تهرانمیرزا باباییآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393-06-10
15804تهرانپونکآپارتمانفروش1234,000,000492,000,0001393-06-10
15798تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1566,500,0001,014,000,0001393-06-10
15799تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-06-10
15730تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1379,000,0001,233,000,0001393-06-10
15732تهران هروی آپارتمانفروش1547,100,0001,093,400,0001393-06-10
Page top