جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,559 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13543رشتخیابان راستیآپارتمانفروش107900,00097,000,0001391-11-24
13544کرج45 متری کاجآپارتمانرهن6830,000,0001391-11-24
13547رضوانشهرشهرک مسکونی ولیعصرآپارتمانفروش130462,00060,000,0001391-11-24
13540اصفهانبهارستان - خیابان ایثار شمالیآپارتمانفروش941,500,000141,000,0001391-11-20
13535کرجبلوار شهدا دانشیار غربیآپارتمانفروش521,100,00058,000,0001391-11-18
13449کرجمحمدشهر - همایون ویلاآپارتمانفروش1001,000,000100,000,0001391-11-17
13530کرجفردیس مرکزی - خیابان حافظآپارتمانرهن6114,000,0001391-11-17
13532تهراندانشگاه تهران - خيابان فرصت شیرازیآپارتمانفروش654,800,0003,120,000,0001391-11-17
13525تهرانپیروزی - خیابان محصلآپارتمانفروش673,000,000215,000,0001391-11-16
13526تبریزچهارراه ابوريحانآپارتمانرهن و اجاره90350,0003,000,0001391-11-16
13527تهراندولت آباد - خیابان شهرزادآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001391-11-16
13516تهرانکارون - خیابان مرتضویآپارتمانفروش1112,200,000255,000,0001391-11-15
13517تهرانلشکر غربی - خیابان گلبرگ غربیآپارتمانفروش573,100,000176,000,0001391-11-15
13512تهرانآيت الله كاشانی - سازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1815,600,0001,013,600,0001391-11-14
13509دماوندخیابان جیلارد نوآپارتمانفروش841,450,000121,000,0001391-11-13
13504تهراندهکده المپیک - شهرک چشمهآپارتمانفروش1305,100,000663,000,0001391-11-12
13489تهرانپیروزی - پل اول ابوذرآپارتمانفروش542,780,000150,000,0001391-11-10
13490تهراندزاشیب - خ شهيد باهنر( نياوران)آپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001391-11-10
13494ملاردبلوار خوشنامآپارتمانفروش90600,00054,000,0001391-11-10
13485تهرانتولید دارو - خیابان قناعتآپارتمانفروش542,500,000135,000,0001391-11-07
13486تهرانتولید دارو - خیابان مرادخانیآپارتمانفروش472,500,000130,000,0001391-11-07
13471زاهدانخیابان پاستورآپارتمانفروش120834,000100,000,0001391-11-04
13454ملاردبلوار مارلیک - خیابان خوشنامآپارتمانفروش50700,00035,000,0001391-11-02
13446تهرانکوی بیمه - خیابان ریاحیآپارتمانفروش982,800,000270,000,0001391-10-29
13438تهرانمرزداران - خیابان ناهیدآپارتمانپیش فروش854,700,000400,000,0001391-10-27
13435تهرانپونک - بلوار همیلاآپارتمانفروش843,300,000275,550,0001391-10-26
13427سرعینخیابان زارعآپارتمانفروش901,550,000573,000,0001391-10-24
13429تهرانشهرک راه آهن - خیابان خلیجآپارتمانفروش571,600,00091,000,0001391-10-24
13430تهرانشیوا - کوچه دوشهیدآپارتمانفروش462,600,000120,000,0001391-10-24
13422تهراننازی آباد - خیابان شهید شیرمحمدیآپارتمانفروش592,100,000122,850,0001391-10-21
Page top