جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,492 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16217تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش985,900,000578,200,0001393-06-13
16216تهرانباغ فیضآپارتمانفروش80250,000,0001393-06-13
16215تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,840,000420,000,0001393-06-13
16210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,300,000487,600,0001393-06-13
16147تهرانمرزدارانآپارتمانفروش885,300,000465,000,0001393-06-12
16109تهراناختیاریهآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393-06-12
16088تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393-06-12
16087تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1075,500,000511,500,0001393-06-12
16082تهراندولت - دیباچیآپارتمانفروش1039,750,0001,000,000,0001393-06-12
16076تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393-06-12
16075تهراندروسآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001393-06-12
16074تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش604,250,000255,000,0001393-06-12
16071تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش574,500,000256,500,0001393-06-12
16070تهرانازگلآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-06-12
16064تهراناختیاریهآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393-06-12
16060تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393-06-12
16054تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1254,720,000590,000,0001393-06-12
16053تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش634,050,000255,000,0001393-06-12
16050تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1427,050,0001,000,000,0001393-06-12
16047تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001393-06-12
16044تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش605,150,000427,450,0001393-06-12
16041رشتامام خمينيآپارتمانفروش871,600,000139,200,0001393-06-12
16039تهرانستارخانآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001393-06-12
16035تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001393-06-12
16034تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1857,200,0001,332,000,0001393-06-12
16027تهراندارآبادآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-06-12
16023تهرانآجودانیهآپارتمانفروش22615,000,0003,390,000,0001393-06-12
16021تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393-06-12
15850تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش944,000,000376,000,0001393-06-11
15852تهراننظام آباد - مدنی آپارتمانفروش502,800,000140,000,0001393-06-11
Page top