جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,541 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-06-17
16734تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001393-06-17
16735تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-17
16736تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-17
16738تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1978,100,0001,595,700,0001393-06-17
16749تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393-06-17
16750تهرانازگلآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393-06-17
16751تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,250,000295,000,0001393-06-17
16752تهراناقدسیهآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1393-06-17
16764تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393-06-17
16765تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-06-17
16767تهرانبرق الستومآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393-06-17
16768تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-17
16778تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001393-06-17
16779تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش955,700,000540,000,0001393-06-17
16781تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-06-17
16782تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001393-06-17
16800تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-06-17
16802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1408,600,0001,200,000,0001393-06-17
16803تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001393-06-17
16808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-06-17
16819تهرانازگلآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001393-06-17
16820تهرانآجودانیهآپارتمانفروش13610,300,0001,400,000,0001393-06-17
16823تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393-06-17
16824تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1174,600,000538,200,0001393-06-17
16832تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393-06-17
16833تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,750,0001,100,000,0001393-06-17
16834تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1107,800,000858,000,0001393-06-17
16835تهرانپاسدارانآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393-06-17
16578کرجکیانمهر آپارتمانفروش871,750,000149,000,0001393-06-16
Page top