جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,566 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13990کرج45 متری گلشهرآپارتمانپیش فروش901,500,000135,000,0001392-05-13
13913تنکابنمیدان شیرودیآپارتمانپیش فروش1101,900,000209,000,0001392-05-11
13987تهرانخیابان مسیل گلشن دوستآپارتمانفروش633,500,000220,000,0001392-05-10
13977تهرانيادگارامام - دستغيبآپارتمانپیش فروش903,100,000279,000,0001392-05-07
13963تهرانمرزداران - خیابان ناهیدآپارتمانفروش866,200,000530,000,0001392-05-03
13969تهرانشهران - خیابان شهید طوقانیآپارتمانفروش506,000,000300,000,0001392-05-03
13955آملبلوار کلاکسرآپارتمانفروش931,050,00098,000,0001392-05-02
13956تهرانپل گیشا - خیابان پرندهآپارتمانفروش405,300,000212,000,0001392-05-02
13958تهرانتهرانسرا - خیابان شهرداریآپارتمانفروش753,507,000263,000,0001392-05-02
13959تهرانشهران - خیابان مخابراتآپارتمانفروش2306,400,000800,000,0001392-05-02
13952تهرانخیابان سرآسیابآپارتمانفروش772,000,000155,000,0001392-05-01
13954تهرانخیابان حبیب الهی - خارکآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001392-05-01
13943تهرانمرزداران - خیابان البرزآپارتمانفروش1847,350,0001,350,000,0001392-04-30
13941تبریزخیابان 17 شهریورآپارتمانفروش72025,000,00018,000,000,0001392-04-29
13938تهرانیاخچی آباد - خیابان تولاییآپارتمانفروش643,150,000200,000,0001392-04-26
13939تهرانآيت الله كاشانی - خیابان هجرتآپارتمانفروش706,000,000600,000,0001392-04-26
13929تهرانخیابان افسریهآپارتمانفروش602,200,000132,000,0001392-04-21
13924تهراندماوند - خیابان زرکشآپارتمانفروش503,300,000165,000,0001392-04-19
13911تهراناشرفی اصفهانی - خیابان شقایقآپارتمانفروش835,100,000423,000,0001392-04-16
13918تهرانخیابان خاورانآپارتمانفروش702,500,000175,000,0001392-04-16
13914 بندرعباسبلوار 30 متریآپارتمانفروش981,200,000117,600,0001392-04-15
13915کرجخیابان بزرگمهرغربیآپارتمانرهن12075,000,0001392-04-15
13916تهرانپیروزی - خیابان شکوفه آپارتمانفروش513,235,000165,000,0001392-04-15
13908تهرانسازمان برنامه - خیابان لادنآپارتمانپیش فروش865,000,000430,000,0001392-04-13
13909تهرانخیابان 17 شهریورآپارتمانفروش631,850,000117,000,0001392-04-13
13895مشهدخیابان یوسفیهآپارتمانفروش551,100,00061,000,0001392-04-10
13896اصفهانخیابان امام خمینیآپارتمانفروش100800,00080,000,0001392-04-10
13897تبریزخیابان عباسیآپارتمانرهن18450,000,0001392-04-10
13898تهرانکرمان جنوبی - خیابان ابراهیم نژاد آپارتمانفروش704,200,000305,000,0001392-04-10
13891تهرانباغ فیض - خیابان 22 بهمنآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001392-04-09
Page top