جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,538 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17245تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش904,400,000396,000,0001393-06-19
17246تهرانوردآورد آپارتمانفروش493,000,000145,000,0001393-06-19
17247تهران ميدان منيريهآپارتمانفروش463,500,000160,000,0001393-06-19
17248تهران انبار نفتآپارتمانفروش522,000,000120,000,0001393-06-19
16897تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-06-18
16898تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001393-06-18
16899تهراناختیاریه شمالیآپارتمانمعاوضه118کارشناسیکارشناسی1393-06-18
16900تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-06-18
16901تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,350,000350,000,0001393-06-18
16902تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1105,900,000649,000,0001393-06-18
16903تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-06-18
16905تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001393-06-18
16906تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393-06-18
17012کرجمهر شهر آپارتمانفروش912,000,000182,000,0001393-06-18
15976تهرانتهرانپارس - رشید آپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-06-17
15078تهرانخیابان گلبرگ شرقیآپارتمانفروش623,000,000210,000,0001393-06-17
16561کرجفردیسآپارتمانرهن و اجاره85570,00011,000,0001393-06-17
16718تهرانآجودانیهآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1393-06-17
16720تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش534,716,981250,000,0001393-06-17
16721تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-06-17
16722تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1028,500,000867,000,0001393-06-17
16723تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش905,800,000552,000,0001393-06-17
16724تهرانازگلآپارتمانفروش847,500,000630,000,0001393-06-17
16725تهرانازگلآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001393-06-17
16727تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش683,900,000265,200,0001393-06-17
16728تهرانمیدان سپاه آپارتمانفروش693,900,000269,000,0001393-06-17
16732تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393-06-17
16733تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-06-17
16734تهراناقدسیهآپارتمانفروش758,500,000637,500,0001393-06-17
16735تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-06-17
Page top