جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
329محمودآبادامامآپارتمانفروش121400,00048,400,0001390/06/02
377کرجمیدان سپاهآپارتمانفروش115650,00074,750,0001390/06/02
379کرجمیدان سپاهآپارتمانمعاوضه115650,00074,750,0001390/06/02
436بابلمیدان کشوریآپارتمانفروش86500,00043,000,0001390/06/02
561بهشهرشهید رجاییآپارتمانفروش90550,00050,000,0001390/06/02
564چالوسرادیو دریاآپارتمانفروش88800,00070,000,0001390/06/02
572نوشهرهمافرانآپارتمانفروش87700,00061,000,0001390/06/02
580قائم شهرتهران - ک البرزآپارتمانفروش122600,00072,600,0001390/06/02
581بابلشهاب نیاآپارتمانفروش78650,00051,000,0001390/06/02
582چالوسشهرک لوتوسآپارتمانفروش4001,000,000400,000,0001390/06/02
591قائم شهر16 متری آپارتمانفروش85740,00062,900,0001390/06/02
624کرجملاردآپارتمانفروش57650,00035,000,0001390/06/02
626کرجباغستانآپارتمانفروش2501,050,00079,000,0001390/06/02
628کرجفردیسآپارتمانفروش56625,00035,000,0001390/06/02
631کرجگلشهرآپارتمانفروش2001,250,000168,750,0001390/06/02
637کرججمهوریآپارتمانفروش5001,200,00078,000,0001390/06/02
639کرججهانشهرآپارتمانفروش1331,350,000180,000,0001390/06/02
642پردیسپردیسآپارتمانفروش100560,00056,000,0001390/06/02
644کرجمهرشهرآپارتمانپیش فروش90710,00064,000,0001390/06/02
647کرجباغستانآپارتمانفروش100800,00080,000,0001390/06/02
650کرجملارد-سرآسیابآپارتمانفروش50460,00022,500,0001390/06/02
13803قمخیابان عمار یاسرآپارتمانرهن و اجاره1501,200,00025,000,000-0001/11/30
13809کرجمرکزی - بلوار بلالآپارتمانفروش652,050,000134,070,000-0001/11/30
13811کرجخیابان فردیسآپارتمانپیش فروش1181,500,000177,000,000-0001/11/30
14160کرجباغستان غربی - خیابان لاله آپارتمانفروش831,620,000135,000,000-0001/11/30
14161کرجعظیمیه - خیابان صداقت غربیآپارتمانفروش1164,000,000463,000,000-0001/11/30
14889ساریخیابان آرشآپارتمانفروش143350,000,000-0001/11/30
14895بهارستانخیابان بهشتیآپارتماناجاره50250,000-0001/11/30
14897کرجخیابان ماهانآپارتمانپیش فروش1404,200,000590,000,000-0001/11/30
14905قدسفاز 2 - خیابان نشاط 1آپارتمانفروش1152,400,000276,000,000-0001/11/30
Page top