جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-06-19
17214تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش676,350,000425,000,0001393-06-19
17215تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393-06-19
17217تهراناقدسیه - ارتش آپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-06-19
17218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393-06-19
17219تهراناقدسیهآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393-06-19
17220تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001393-06-19
17223تهران قصرالدشتآپارتمانفروش432,790,000135,000,0001393-06-19
17224تهرانشریعتی - پلیس آپارتمانفروش864,000,000344,000,0001393-06-19
17225تهرانشهرک اکباتانآپارتمانفروش782,250,000175,500,0001393-06-19
17226تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001393-06-19
17227تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001393-06-19
17228تهراناقدسیهآپارتمانفروش1375,500,000357,500,0001393-06-19
17229تهراناقدسیهآپارتمانفروش30010,500,0003,150,000,0001393-06-19
17230تهرانجمهوری آپارتمانفروش463,500,000161,000,0001393-06-19
17231تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1055,450,000570,000,0001393-06-19
17232تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-06-19
17233تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش745,150,000381,100,0001393-06-19
17234تهرانبهار شمالی آپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-06-19
17235تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393-06-19
17236تهرانفردس - پروانه جنوبیآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-06-19
17237تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1325,346,000703,000,0001393-06-19
17238تهراندامپزشکیآپارتمانفروش513,000,000150,000,0001393-06-19
17239تهراننیاوران آپارتمانفروش908,800,000800,000,0001393-06-19
17240تهرانورزی جنوبی آپارتمانفروش925,500,000506,000,0001393-06-19
17241تهرانپیروزی آپارتمانفروش853,600,000306,000,0001393-06-19
17242تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش853,000,000250,000,0001393-06-19
17243تهرانپيروزيآپارتمانفروش432,820,000121,000,0001393-06-19
17244تهران شهرک آزادی آپارتمانفروش1142,400,000273,600,0001393-06-19
17245تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش904,400,000396,000,0001393-06-19
Page top