جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,443 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16752تهراناقدسیهآپارتمانفروش147کارشناسیکارشناسی1393-06-17
16764تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393-06-17
16765تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-06-17
16767تهرانبرق الستومآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393-06-17
16768تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-17
16778تهرانآجودانیهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001393-06-17
16779تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش955,700,000540,000,0001393-06-17
16781تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-06-17
16782تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1175,000,000585,000,0001393-06-17
16800تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-06-17
16802تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1408,600,0001,200,000,0001393-06-17
16803تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش754,800,000360,000,0001393-06-17
16808تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-06-17
16819تهرانازگلآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001393-06-17
16820تهرانآجودانیهآپارتمانفروش13610,300,0001,400,000,0001393-06-17
16823تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12010,500,0001,260,000,0001393-06-17
16824تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1174,600,000538,200,0001393-06-17
16832تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393-06-17
16833تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1925,750,0001,100,000,0001393-06-17
16834تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1107,800,000858,000,0001393-06-17
16835تهرانپاسدارانآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393-06-17
16578کرجکیانمهر آپارتمانفروش871,750,000149,000,0001393-06-16
16687تهران22 بهمنآپارتمانفروش825,500,000450,000,0001393-06-16
16499تهراننظام آبادآپارتمانفروش753,300,000247,500,0001393-06-15
16523تهرانبلوار کاوه آپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001393-06-15
16522تهرانگیشاآپارتمانفروش1977,500,0001,447,500,0001393-06-15
16520تهرانقیطریهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393-06-15
16521تهراناندرزگو آپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-06-15
16519تهرانکامرانیه جنوبی آپارتمانفروش13516,000,0002,160,000,0001393-06-15
16515تهرانگیشاآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393-06-15
Page top