جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,485 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17202تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393-06-19
17203تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-06-19
17204تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393-06-19
17205تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش555,300,000291,500,0001393-06-19
17206تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,400,000286,000,0001393-06-19
17208تهران تهران ویلاآپارتمانفروش986,000,000580,000,0001393-06-19
17210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001393-06-19
17212تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-19
17213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-06-19
17214تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش676,350,000425,000,0001393-06-19
17215تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393-06-19
17217تهراناقدسیه - ارتش آپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-06-19
17218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393-06-19
17219تهراناقدسیهآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393-06-19
17220تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001393-06-19
17223تهران قصرالدشتآپارتمانفروش432,790,000135,000,0001393-06-19
17224تهرانشریعتی - پلیس آپارتمانفروش864,000,000344,000,0001393-06-19
17225تهرانشهرک اکباتانآپارتمانفروش782,250,000175,500,0001393-06-19
17226تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001393-06-19
17227تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001393-06-19
17228تهراناقدسیهآپارتمانفروش1375,500,000357,500,0001393-06-19
17229تهراناقدسیهآپارتمانفروش30010,500,0003,150,000,0001393-06-19
17230تهرانجمهوری آپارتمانفروش463,500,000161,000,0001393-06-19
17231تهرانامیر آباد شمالیآپارتمانفروش1055,450,000570,000,0001393-06-19
17232تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-06-19
17233تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش745,150,000381,100,0001393-06-19
17234تهرانبهار شمالی آپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-06-19
17235تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393-06-19
17236تهرانفردس - پروانه جنوبیآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-06-19
17237تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1325,346,000703,000,0001393-06-19
Page top