جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2002آملهراز - ک آفتاب 6 آپارتمانفروش1471,000,000147,000,0001390/07/25
2003آملهراز - ک آفتاب 64 آپارتمانفروش88670,00059,000,0001390/07/25
1441کرجبلوار فرامرزیآپارتمانفروش103250,00025,750,0001390/07/16
1297کرج مهر شهرآپارتمانفروش90500,00045,000,0001390/07/13
1301کرجگوهردشتآپارتمانفروش751,200,000120,000,0001390/07/13
1250کرج فردیسآپارتمانفروش800780,00057,500,0001390/07/12
1251کرج فردیسآپارتمانفروش800820,00064,800,0001390/07/12
1234شاهين شهرمخابراتآپارتمانفروش501,000,00050,000,0001390/07/12
1239کرجفردیسآپارتمانفروش1181,100,000129,800,0001390/07/12
1252کرج فردیسآپارتمانفروش400800,000128,000,0001390/07/12
1253سرخرودشهید خاکپورآپارتمانفروش5255,000,000500,000,0001390/07/12
1163اراکشهرک امینآپارتمانفروش78580,00045,000,0001390/07/11
1161اصفهانمنظریهآپارتمانفروش110380,00042,000,0001390/07/11
1170کرجمارلیکآپارتمانفروش78650,00050,700,0001390/07/11
1178اصفهانمشتاق دومآپارتمانفروش3001,450,000166,000,0001390/07/11
1112بندرانزلیساحل قوآپارتمانفروش340800,00072,800,0001390/07/10
1134کیششهرک صدفآپارتمانفروش1201,500,000120,000,0001390/07/10
1142آنتالیاآنتالیاآپارتمانفروش1001,500,000200,000,0001390/07/10
1073کیشصدفآپارتمانفروش2002,500,000300,000,0001390/07/09
1074کیشمیرمهناآپارتمانفروش2001,600,000126,400,0001390/07/09
1075کیشصدفآپارتمانفروش2002,200,000343,000,0001390/07/09
1076کیشمیرمهناآپارتمانفروش2001,700,00095,200,0001390/07/09
1077کیشصدفآپارتمانفروش2001,700,000136,000,0001390/07/09
1078کیشمیرمهناآپارتمانفروش2001,500,00084,000,0001390/07/09
1088تبريزمنطقه 4 - ابوريحانآپارتمانفروش2007,750,0001,345,000,0001390/07/09
1090تبريزمنطقه 4 -امير كبيرآپارتمانفروش1451,000,000123,000,0001390/07/09
1097بابلمیانکت آپارتمانفروش85710,000,00060,000,0001390/07/09
1021بابلسر بلوارساحلی آپارتمانفروش911,530,000139,000,0001390/07/08
1022اصفهانهشت بهشتآپارتمانفروش951,200,000420,000,0001390/07/08
1044کیششهرك صدفآپارتمانفروش702,000,000140,000,0001390/07/08
Page top