جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16377تهرانبلوار ارتشآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001393-06-19
17221تهرانجمهوري آپارتمانفروش643,000,000190,000,0001393-06-19
17222تهرانمهرآبادجنوبيآپارتمانفروش552,400,000132,000,0001393-06-19
13816قمباجک - خیابان 19 دیآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-06-19
17048قم19دی آپارتمانفروش913,200,000288,000,0001393-06-19
17051تهراناشرفی - فکوریآپارتمانفروش794,450,000351,500,0001393-06-19
17102کرجبلوار بابایی آپارتمانفروش1131,600,000180,000,0001393-06-19
17158کرجبلوار انقلابآپارتمانفروش1362,100,000285,600,0001393-06-19
17171تهران17 شهریورآپارتمانفروش802,500,000200,000,0001393-06-19
17181تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1036,700,000690,100,0001393-06-19
17187تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1166,400,000742,400,0001393-06-19
17190تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,100,000571,200,0001393-06-19
17191تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش883,150,000277,000,0001393-06-19
17193تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-06-19
17195تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393-06-19
17196تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393-06-19
17201تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1375,700,000780,900,0001393-06-19
17202تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,600,000460,000,0001393-06-19
17203تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-06-19
17204تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش605,000,000300,000,0001393-06-19
17205تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش555,300,000291,500,0001393-06-19
17206تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,400,000286,000,0001393-06-19
17208تهران تهران ویلاآپارتمانفروش986,000,000580,000,0001393-06-19
17210تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001393-06-19
17212تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-19
17213تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-06-19
17214تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش676,350,000425,000,0001393-06-19
17215تهرانباغ فیضآپارتمانفروش843,500,000294,000,0001393-06-19
17217تهراناقدسیه - ارتش آپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-06-19
17218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393-06-19
Page top