جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,538 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17570تهرانستارخانآپارتمانفروش745,100,000377,400,0001393-06-22
17571تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,350,000401,250,0001393-06-22
17572تهرانستارخانآپارتمانفروش834,280,000355,000,0001393-06-22
17573تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1408,600,0001,204,000,0001393-06-22
17574تهرانستارخانآپارتمانفروش1224,000,000488,000,0001393-06-22
17575تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-06-22
17576تهراندولتآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-06-22
17577تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش984,700,000460,600,0001393-06-22
17578تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001393-06-22
17579تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1313,200,000419,200,0001393-06-22
17581تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9017,500,0001,575,000,0001393-06-22
17582تهراندولتآپارتمانفروش627,300,000438,000,0001393-06-22
17585تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001393-06-22
17587تهرانسعادت - علامهآپارتمانفروش16510,500,0001,732,500,0001393-06-22
17590تهرانگلستان جنوبی آپارتمانفروش1145,000,000570,000,0001393-06-22
17591تهرانگیشاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-06-22
17592تهرانگیشاآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-22
17594تهرانسعادت آباد - صراف هاآپارتمانفروش888,500,000748,000,0001393-06-22
17595تهرانگیشاآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001393-06-22
17596تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001393-06-22
17598تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-06-22
17599تهرانگیشاآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-06-22
17600تهرانگیشاآپارتمانفروش786,700,000520,000,0001393-06-22
17601تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-06-22
17602تهرانگیشاآپارتمانفروش1147,800,000889,200,0001393-06-22
17603تهرانگیشاآپارتمانفروش1708,000,0001,360,000,0001393-06-22
17604تهرانگیشاآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393-06-22
17605تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1648,800,0001,443,200,0001393-06-22
17606تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1701,050,0001,785,000,0001393-06-22
17607تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1625,300,000858,600,0001393-06-22
Page top