جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17531تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-06-22
17532تهرانتهرانپارس خ162آپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-06-22
17533تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001393-06-22
17534تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1048,000,000832,000,0001393-06-22
17535تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1224,550,000550,000,0001393-06-22
17536تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393-06-22
17537تهرانپونکآپارتمانفروش1354,500,000607,500,0001393-06-22
17538تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-06-22
17540تهرانتهرانپارس - ف سومآپارتمانفروش725,200,000374,400,0001393-06-22
17543تهرانقنات كوثرآپارتمانفروش873,800,000330,000,0001393-06-22
17544تهرانفرصت شیرازیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001393-06-22
17545تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1215,300,000641,300,0001393-06-22
17546تهرانفرصت شمالی آپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393-06-22
17547تهرانجلفاآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-06-22
17548تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-06-22
17550تهرانآبشناسانآپارتمانفروش893,950,000350,000,0001393-06-22
17551تهرانجنت آبادآپارتمانفروش865,350,000460,100,0001393-06-22
17552تهرانجنت آبادآپارتمانفروش865,100,000438,600,0001393-06-22
17553تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش614,600,000275,000,0001393-06-22
17554تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش995,250,000519,750,0001393-06-22
17555تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1355,300,000715,500,0001393-06-22
17558تهراندارآبادآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393-06-22
17559تهراندروسآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393-06-22
17563تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001393-06-22
17564تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11019,000,0002,090,000,0001393-06-22
17566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001393-06-22
17567تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393-06-22
17568تهراندریان نوآپارتمانفروش1156,150,000707,250,0001393-06-22
17569تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1065,500,000583,000,0001393-06-22
17570تهرانستارخانآپارتمانفروش745,100,000377,400,0001393-06-22
Page top