جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,336 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
2520اهوازمعین زادهآپارتمانفروش220550,00046,000,0001390/08/01
2356آملطالب آملی آپارتمانفروش93750,00070,000,0001390/07/30
2383اراک دادگستريآپارتمانفروش641,560,00072,000,0001390/07/30
2398دماوندگيلاوند آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/30
2399آملهراز - ک آفتاب 64آپارتمانفروش95650,00062,000,0001390/07/30
2409آملهراز - ک آفتاب 60آپارتمانفروش95650,00061,750,0001390/07/30
2423آملطالقانی - اباذر 4آپارتمانفروش103750,00077,000,0001390/07/30
2424آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش95700,00066,500,0001390/07/30
2425آملهراز - آفتاب 13آپارتمانفروش115700,00080,000,0001390/07/30
2266کرجواريان شهرآپارتمانفروش71800,00056,800,0001390/07/29
2279آملهراز - آفتاب 70آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/29
2219کرجمهرشهرآپارتمانفروش75650,00065,000,0001390/07/28
2223آملهراز - ک آفتاب 64آپارتمانفروش167920,000153,640,0001390/07/28
2224آملهراز - ک آفتاب 70آپارتمانپیش فروش1771,150,000203,550,0001390/07/28
2239آملطالب آملی - دریای 56آپارتمانفروش111600,00066,600,0001390/07/28
2240کرجعظيميه آپارتمانفروش1051,000,000105,000,0001390/07/28
2244آملهراز - ک آفتاب 60آپارتمانپیش فروش90660,00060,000,0001390/07/28
2116آملهراز - ک آفتاب 62آپارتمانفروش135900,000121,500,0001390/07/27
2120اصفهانسپاهان شهر آپارتمانفروش671,150,000100,000,0001390/07/27
2154اصفهانبرازنده آپارتمانفروش1141,000,000114,000,0001390/07/27
2007آملهراز - ک آفتاب 50 آپارتمانفروش1701,100,000187,000,0001390/07/26
2001آملهراز- ک آفتاب 64 آپارتمانفروش96600,00052,800,0001390/07/25
1912بندرانزلیغازيانآپارتمانپیش فروش346830,00060,500,0001390/07/25
1921بندرانزلیطالقانیآپارتمانپیش فروش71830,00048,550,0001390/07/25
1922بندرانزلیطالقانیآپارتمانپیش فروش96830,00069,720,0001390/07/25
1927کرجبلوار ويلاي جنوبيآپارتمانفروش76900,00068,400,0001390/07/25
1980آملطالقانی - ک ولیعصرآپارتمانپیش فروش254460,000117,000,0001390/07/25
1981آملهراز - ک آفتاب 33آپارتمانفروش100750,00075,000,0001390/07/25
1989آملهراز آپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390/07/25
1990آملهرازآپارتمانفروش2051,500,000307,500,0001390/07/25
Page top