جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,778 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
628کرجفردیسآپارتمانفروش56625,00035,000,0001390/06/02
631کرجگلشهرآپارتمانفروش2001,250,000168,750,0001390/06/02
637کرججمهوریآپارتمانفروش5001,200,00078,000,0001390/06/02
639کرججهانشهرآپارتمانفروش1331,350,000180,000,0001390/06/02
642پردیسپردیسآپارتمانفروش100560,00056,000,0001390/06/02
644کرجمهرشهرآپارتمانپیش فروش90710,00064,000,0001390/06/02
647کرجباغستانآپارتمانفروش100800,00080,000,0001390/06/02
650کرجملارد-سرآسیابآپارتمانفروش50460,00022,500,0001390/06/02
13803قمخیابان عمار یاسرآپارتمانرهن و اجاره1501,200,00025,000,000-0001/11/30
13809کرجمرکزی - بلوار بلالآپارتمانفروش652,050,000134,070,000-0001/11/30
13811کرجخیابان فردیسآپارتمانپیش فروش1181,500,000177,000,000-0001/11/30
14160کرجباغستان غربی - خیابان لاله آپارتمانفروش831,620,000135,000,000-0001/11/30
14161کرجعظیمیه - خیابان صداقت غربیآپارتمانفروش1164,000,000463,000,000-0001/11/30
14889ساریخیابان آرشآپارتمانفروش143350,000,000-0001/11/30
14895بهارستانخیابان بهشتیآپارتماناجاره50250,000-0001/11/30
14897کرجخیابان ماهانآپارتمانپیش فروش1404,200,000590,000,000-0001/11/30
14905قدسفاز 2 - خیابان نشاط 1آپارتمانفروش1152,400,000276,000,000-0001/11/30
14907اصفهانخیابان فروغیآپارتمانفروش87200,000,000-0001/11/30
14908کرجواریان شهر (رزکان نو)آپارتمانرهن و اجاره72250,00017,000,000-0001/11/30
15239مشهدبلوار خیامآپارتمانفروش70885,00037,000,000-0001/11/30
19085اسلامشهرقایمیهآپارتمانفروش511,500,00076,500,000-0001/11/30
19086رباط کریمکوزوآپارتمانرهن و اجاره78300,0005,000,000-0001/11/30
19090تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانمعاوضه543,500,000189,000,000-0001/11/30
37610تهرانشهرک ابریشمآپارتمانپیش فروش752,000,000150,000,000-0001/11/30
41150ملاردفردیسآپارتماناجاره1261,500-0001/11/30
41216قدسشهرک ابریشمآپارتمانفروش602,000,000120,000,000-0001/11/30
41347قدسشهرک ابریشمآپارتمانمشارکت2,470150,000,000-0001/11/30
48962هشتگردفاز 7آپارتمانرهن و اجاره7810,000,000-0001/11/30
Page top