جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,145 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
842کرجپردیسآپارتمانفروش88510,00045,000,0001390/06/27
839تنکابنقصر شیرینآپارتمانفروش110800,00088,000,0001390/06/27
840ساریمیدان امامآپارتمانپیش فروش2201,850,000410,000,0001390/06/27
833اصفهاناحمدآبادآپارتمانفروش120920,000110,000,0001390/06/26
828ساریمهیارآپارتمانفروش70715,00050,000,0001390/06/26
826کرجشاهین نهم غربیآپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390/06/26
817کرجباغستانآپارتمانفروش120950,000114,000,0001390/06/25
819اصفهانپروینآپارتمانفروش721,000,00072,000,0001390/06/25
812کرجفردیسآپارتمانفروش100450,00045,000,0001390/06/24
801کرججهانشهرآپارتمانفروش1301,100,000133,000,0001390/06/23
790شهریاراندیشه، فاز 1آپارتمانفروش68600,00040,800,0001390/06/22
795کرجفردیسآپارتمانفروش100450,00045,000,0001390/06/22
784کرجکیانمهرآپارتمانفروش85530,00045,000,0001390/06/21
766نوشهرخ بهارآپارتمانفروش2001,200,000240,000,0001390/06/20
764ساری بیست متری دومآپارتمانفروش250110,000137,000,0001390/06/19
763تنکابنشهرک جلیلی آپارتمانفروش170800,000136,000,0001390/06/19
761بابل امیر کبیر غربیآپارتمانفروش1261,550,000195,000,0001390/06/19
757کرجمنطقه 6 آپارتمانفروش94620,00058,000,0001390/06/19
758اصفهانآبشارآپارتمانفروش1001,600,000160,000,0001390/06/19
747کرجمارلیک آپارتمانفروش786,500,00051,000,0001390/06/18
749گنبد طالقانیآپارتمانفروش115750,00080,000,0001390/06/18
750اصفهانمشتاقآپارتمانفروش3201,800,000329,400,0001390/06/18
742کرج عظیمیهآپارتمانفروش77830,00064,000,0001390/06/17
735اصفهانمسرورآپارتمانفروش150850,000125,000,0001390/06/16
720اصفهانمشتاق سومآپارتمانفروش126750,00094,725,0001390/06/15
724گرگانشهرک امامآپارتمانفروش110490,00051,000,0001390/06/15
710اصفهاندروازه شیرازآپارتمانفروش1201,000,000120,000,0001390/06/14
711کرج45متریآپارتمانفروش110550,00060,000,0001390/06/14
715كرجهشتگردآپارتمانفروش122640,00078,000,0001390/06/14
696کرج فردیسآپارتمانفروش75500,00037,500,0001390/06/13
Page top