جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,100,000367,200,0001393-06-25
18220تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393-06-25
18222تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393-06-25
18226تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش1563,300,000514,800,0001393-06-25
18227تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393-06-25
18228تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393-06-25
18229تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,600,000623,200,0001393-06-25
18235تهرانپونکآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393-06-25
18236تهرانپونکآپارتمانفروش514,235,294216,000,0001393-06-25
18237تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-25
18238تهرانپیامبرآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001393-06-25
18240تهرانپونکآپارتمانفروش885,300,000466,400,0001393-06-25
18241تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش784,550,000354,900,0001393-06-25
18242تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001393-06-25
18243تهرانپیامبرآپارتمانفروش454,800,000216,000,0001393-06-25
18244تهرانپاسدارانآپارتمانفروش6610,000,000660,000,0001393-06-25
18257تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش857,650,000650,000,0001393-06-25
18258تهراندریان نوآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001393-06-25
18259تهرانستارخان آپارتمانفروش955,200,000494,000,0001393-06-25
18260تهرانستارخان آپارتمانفروش1565,000,000780,000,0001393-06-25
18261تهرانهمایونشهر آپارتمانفروش885,800,000394,400,0001393-06-25
18262تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1288,900,0001,139,200,0001393-06-25
18264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393-06-25
18265تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش522,700,000140,400,0001393-06-25
18266تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش782,600,000202,800,0001393-06-25
18267تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش532,170,000115,000,0001393-06-25
15394کرجگلشهر - خیابان گلزار غربیآپارتمانفروش1202,100,000252,000,0001393-06-24
17249تهران گلبرگ غربیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393-06-24
17807تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش764,400,000335,000,0001393-06-24
17919تهرانمطهریآپارتمانفروش1524,270,000650,000,0001393-06-24
Page top