جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,559 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14813اصفهانخیابان بابلدشتآپارتمانفروش1402,700,000378,000,0001393-02-13
14814پاکدشتخیابان پارچینآپارتمانفروش881,500,000130,000,0001393-02-13
14816کرمانخیابان الهیهآپارتمانفروش85105,000,0001393-02-13
14819کرجفردیس مرکزی - خیابان 17غربیآپارتمانرهن8035,000,0001393-02-13
14821تهرانبلوار فردوس - خیابان شقایق جنوبیآپارتمانفروش804,300,000340,000,0001393-02-13
14822تهرانقیطریه - خیابان شریعتیآپارتمانفروش1266,500,000800,000,0001393-02-13
14811ساریخیابان پيوندیآپارتمانفروش1402,250,000312,000,0001393-02-11
14812تهرانباقری - خیابان 212 غربیآپارتمانفروش902,600,000240,000,0001393-02-11
14801ریخیابان شهید زارعیآپارتمانرهن و اجاره100300,00010,000,0001393-02-10
14802آملهراز - خیابان قائم 5آپارتمانفروش7570,000,0001393-02-10
14806کرججهانشهر - خیابان شریفیآپارتماناجاره70380,0001393-02-10
14807کرجکرج نو - بلوار حدادیآپارتمانفروش5548,000,0001393-02-10
14808تهرانخیابان شهید رجاییآپارتمانفروش1072,900,000310,000,0001393-02-10
14809تهرانفدک - خیابان گلستانآپارتمانفروش604,400,000260,000,0001393-02-10
14797ورامینالهیه - خیابان فردیسآپارتمانفروش601,500,00090,000,0001393-02-09
14798تهرانشهرک دژبان - خیابان پژوهشآپارتمانپیش فروش4,0001,200,000170,000,0001393-02-09
14799تهرانآيت الله كاشانی - بلوار فردوس غربآپارتمانفروش694,300,000296,700,0001393-02-09
14793تهرانیوسف آباد - خیابان کاج شمالیآپارتمانفروش525,000,000260,000,0001393-02-08
13552کرجمرکزی - خیابان جهانشهرآپارتمانرهن و اجاره87460,00030,000,0001393-02-07
14779کرجعظیمیه - بلوار تعاونآپارتمانفروش542,800,000155,000,0001393-02-07
14781کرجگوهردشت - خیابان آزادیآپارتمانفروش752,300,000172,500,0001393-02-07
14787تهرانتهران نو - سی متری نیروی هواییآپارتمانفروش912,736,000249,000,0001393-02-07
14788تهرانخزانه - خیابان تقویآپارتمانفروش862,550,000219,300,0001393-02-07
14789تهرانشهرک غرب - خیابان سپهرآپارتمانپیش فروش1408,000,0001,120,000,0001393-02-07
14604رباط کریمفاز 3 پرندآپارتمانپیش فروش971,350,000130,950,0001393-02-06
14767اسلامشهرخیابان شبنمآپارتمانفروش951,500,000428,000,0001393-02-06
14768اصفهانخیابان بوستانآپارتمانفروش1421,500,000210,000,0001393-02-06
14770کرجکیانمهر - خیابان امیر کبیرآپارتمانفروش661,550,000102,300,0001393-02-06
14772تهرانتهرانپارس - 196 شرقیآپارتمانفروش473,400,000160,000,0001393-02-06
14773تهرانتهرانپارس - خیابان 196 شرقیآپارتمانفروش473,400,000160,000,0001393-02-06
Page top