جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17439تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش856,150,000522,750,0001393-06-22
17440تهرانازگلآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001393-06-22
17446تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش814,100,000332,100,0001393-06-22
17456تهرانخانی آباد - میعاد شمالیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001393-06-22
17459تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393-06-22
17460تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش744,870,000360,000,0001393-06-22
17486تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش823,400,000278,800,0001393-06-22
17492تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,860,000410,000,0001393-06-22
17497تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش575,500,000313,500,0001393-06-22
17503تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1303,500,000455,000,0001393-06-22
17504تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001393-06-22
17505تهرانسازمان برنامه مرکزیآپارتمانفروش924,400,000404,800,0001393-06-22
17506تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش885,400,000475,200,0001393-06-22
17507تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش854,300,000365,500,0001393-06-22
17508تهراناقدسیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-06-22
17509تهرانباغ فیضآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393-06-22
17510تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش724,520,000325,000,0001393-06-22
17511تهراناقدسیهآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393-06-22
17512تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش684,117,647280,000,0001393-06-22
17513تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,100,000219,000,0001393-06-22
17514تهراناقدسیهآپارتمانفروش1627,500,0001,215,000,0001393-06-22
17527تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش895,300,000471,700,0001393-06-22
17528تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393-06-22
17529تهرانپونکآپارتمانفروش1556,400,000992,000,0001393-06-22
17530تهرانپیامبرآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001393-06-22
17531تهرانبلوار عدل شمالیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-06-22
17532تهرانتهرانپارس خ162آپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-06-22
17533تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1484,800,000710,400,0001393-06-22
17534تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش1048,000,000832,000,0001393-06-22
17535تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1224,550,000550,000,0001393-06-22
Page top