جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9623مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش96885,00085,000,0001390/10/06
9624مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش65846,00055,000,0001390/10/06
9625مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390/10/06
9626مشهدميدان مادر آپارتمانفروش67940,00063,000,0001390/10/06
9627مشهدالهيه - اقدسيهآپارتمانفروش85858,00073,000,0001390/10/06
9628مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش80987,00079,000,0001390/10/06
9630مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش90944,00085,000,0001390/10/06
9631مشهدالهيه - میثاقآپارتمانفروش90722,00065,000,0001390/10/06
9670تهرانکارگر شماليآپارتمانپیش فروش603,300,000198,000,0001390/10/06
9677تهرانرسالت - 16متري اولآپارتمانپیش فروش502,600,000130,000,0001390/10/06
9421مشهدقاسم آباد -شاهد آپارتمانفروش86639,00055,000,0001390/10/05
9422مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش90944,00085,000,0001390/10/05
9423مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش72791,00057,000,0001390/10/05
9424مشهدجاهد شهر آپارتمانفروش901,000,00090,000,0001390/10/05
9425مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش65876,00057,000,0001390/10/05
9426مشهدقاسم آباد -شاهدآپارتمانفروش72930,00067,000,0001390/10/05
9427مشهد4راه رستگاري آپارتمانفروش64937,00060,000,0001390/10/05
9430مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش102583,00070,000,0001390/10/05
9431مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/10/05
9432مشهدقاسم آباد - میثاقآپارتمانفروش75866,00065,000,0001390/10/05
9433مشهدقاسم آباد - شریعتیآپارتمانفروش601,080,00065,000,0001390/10/05
9434مشهدقاسم آباد - ادیبآپارتمانفروش67970,00065,000,0001390/10/05
9435مشهدقاسم آباد آپارتمانپیش فروش86790,00068,000,0001390/10/05
9436مشهدقاسم آباد - ادیبآپارتمانفروش90777,00070,000,0001390/10/05
9437مشهدقاسم آباد - تربيتآپارتمانفروش70957,00067,000,0001390/10/05
9438مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانپیش فروش77961,00074,000,0001390/10/05
9439مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش85647,00065,000,0001390/10/05
9440مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانمعاوضه98704,00069,000,0001390/10/05
9441مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش68882,00060,000,0001390/10/05
9442مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش70671,00047,000,0001390/10/05
Page top