جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,521 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14942قدسخیابان دلگشاآپارتمانفروش752,500,000187,000,0001393-03-06
14943قدسخیابان نیستانآپارتمانفروش521,900,00098,800,0001393-03-06
14945قدسشهرک ابریشمآپارتمانفروش571,800,000102,000,0001393-03-06
14946تهرانشهرک دانشآپارتمانپیش فروش522,500,000130,000,0001393-03-06
14947قدسشهرک ابریشمآپارتمانفروش1052,400,000252,000,0001393-03-06
14948تهرانشهرک دانشآپارتمانپیش فروش752,500,000187,000,0001393-03-06
14949تهرانپونک - خیابان حیدری مقدمآپارتمانفروش964,800,000460,800,0001393-03-06
14936اسلامشهرخیابان قائميهآپارتمانفروش831,380,000114,000,0001393-03-05
14938تهرانوحیدیه - خیابان دماوند آپارتمانفروش1022,880,000293,700,0001393-03-05
14688کرجخیابان باغستانآپارتمانفروش821,400,000113,800,0001393-03-04
14921بندرانزلیسيد آسيهآپارتمانپیش فروش741,400,0001393-03-04
14931تهرانوردآورد - خیابان چهارده معصومآپارتمانفروش862,850,00024,510,0001393-03-04
14933تهرانسبلان شمالی - خیابان فتاحیآپارتمانفروش353,420,000120,000,0001393-03-04
14920کرجگوهردشت - خیابان انقلابآپارتمانرهن و اجاره53420,00018,000,0001393-03-03
14923تهرانجیحون - خیابان مرتضویآپارتمانفروش433,000,000130,000,0001393-03-03
14914تهراننازی آباد - خیابان شهید رجاییآپارتمانفروش753,200,000240,000,0001393-03-01
14911تهرانخیابان فاطمیآپارتمانفروش2624,100,0001,152,000,0001393-03-01
14916تهرانخیابان جمهوریآپارتمانفروش443,800,000165,000,0001393-03-01
14918تهرانخیابان پروانه جنوبیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-03-01
14887تهرانطرشت - میدان حبیب اللهآپارتمانفروش315,000,000157,000,0001393-02-28
14845تهرانفلکه دوم شهران - خیابان یکمآپارتمانفروش673,950,000265,000,0001393-02-27
14882تبریزخیابان دامپزشکیآپارتمانفروش101210,000,000210,000,0001393-02-27
14884شهریارمیدان حافظآپارتمانفروش902,300,000207,000,0001393-02-27
14876کرجخیابان 333آپارتمانرهن و اجاره1131,200,00025,000,0001393-02-25
14878تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش603,500,000210,000,0001393-02-25
14879تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش683,500,000238,000,0001393-02-25
14880تهرانمجیدیه جنوبی - خیابان استادحسن بناآپارتمانفروش404,250,000170,000,0001393-02-25
14881تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش583,800,000220,400,0001393-02-25
14871تبریزخیابان قطرانآپارتمانفروش862,000,000175,000,0001393-02-24
14873تهرانخیابان قزوین - خیابان شهید عظیمیآپارتمانفروش852,500,000123,000,0001393-02-24
Page top