جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,373 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9309مشهدقاسم آباد - شاهددآپارتمانفروش240833,000200,000,0001390/10/04
9310مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش50680,00034,000,0001390/10/04
9314شرق تهرانهفت حوض - نارمكآپارتمانفروش572,550,000146,000,0001390/10/04
9403تهرانطاهرخانيآپارتمانفروش672,400,000160,800,0001390/10/04
9162مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش80687,00055,000,0001390/10/03
9163مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش75760,00057,000,0001390/10/03
9164مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش731,000,00073,000,0001390/10/03
9165مشهدجاهد شهرآپارتمانفروش751,000,00072,000,0001390/10/03
9288مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش741,081,00080,000,0001390/10/03
9287مشهدقاسم آباد - فلاحي72آپارتمانفروش931,032,00095,000,0001390/10/03
9169شرق تهرانميدان تسليحاتآپارتمانفروش361,945,00070,000,0001390/10/03
9180شرق تهرانهفت حوض - نارمكآپارتمانفروش981,225,000120,000,0001390/10/03
9183مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش911,153,000105,000,0001390/10/03
9184مشهدالهيه - مجيديهآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/10/03
9200شرق تهرانتسليحات آپارتمانفروش601,550,00093,000,0001390/10/03
9201مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش771,000,00078,000,0001390/10/03
9202مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش771,000,00078,000,0001390/10/03
9203مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش76750,00057,000,0001390/10/03
9204مشهدقاسم آباد - يوسفيهآپارتمانفروش85440,00038,000,0001390/10/03
9213تهرانعباس آباد - اندیشه آپارتمان خرید992,900,000287,100,0001390/10/03
9219مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش757,066,00053,000,0001390/10/03
9225مشهدقاسم آباد - صارميآپارتمانفروش781,500,000117,000,0001390/10/03
9226مشهدقاسم آباد - فلاحیآپارتمانفروش85941,00080,000,0001390/10/03
9228مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش83662,00055,000,0001390/10/03
9229مشهدقاسم آبادانديشه3آپارتمانفروش69927,00064,000,0001390/10/03
9230مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش75880,00066,000,0001390/10/03
9237شرق تهران16متري اولآپارتمانفروش601,835,000110,000,0001390/10/03
9248شرق تهرانآيت - جويبارآپارتمانفروش842,900,000243,600,0001390/10/03
9259شرق تهرانمسيل باخترآپارتمانفروش731,500,000109,500,0001390/10/03
9270مشهدقاسم آباد آپارتمانفروش120666,00080,000,0001390/10/03
Page top