جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,259 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
9077مشهدقاسم آباد - تربيت آپارتمانفروش80825,00066,000,0001390/10/01
9078مشهدقاسم آباد - رازيآپارتمانفروش80800,00064,000,0001390/10/01
9079مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش90950,00085,000,0001390/10/01
9080مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60666,00040,000,0001390/10/01
9081مشهدميثاق - رحمانيآپارتمانفروش87730,00064,000,0001390/10/01
9082مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60666,00040,000,0001390/10/01
9083مشهدقاسم آباد - اماميهآپارتمانفروش95842,00080,000,0001390/10/01
9084مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش871,500,000130,000,0001390/10/01
9085مشهدقاسم آباد - حجابآپارتمانفروش100680,00068,000,0001390/10/01
9086مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش60633,00038,000,0001390/10/01
9087مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش51745,00038,000,0001390/10/01
9116مشهدالهيه50 آپارتمانفروش72694,00050,000,0001390/10/01
9122مشهدالهيه آپارتمانفروش80875,00070,000,0001390/10/01
9118مشهدالهيه - اميريهآپارتمانفروش67641,00043,000,0001390/10/01
9123مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش50420,00021,000,0001390/10/01
9124مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش629,030,00056,000,0001390/10/01
9125مشهد4راه شريعتيآپارتمانفروش1001,100,000110,000,0001390/10/01
9126مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش701,100,00075,000,0001390/10/01
9127مشهدقاسم آباد - فلاحيآپارتمانفروش80825,00066,000,0001390/10/01
9128مشهدقاسم آباد - شريعتیآپارتمانفروش65876,00057,000,0001390/10/01
9129مشهدقاسم آباد - مشكينی آپارتمانفروش85588,00050,000,0001390/10/01
9130مشهدقاسم آباد - حسابيآپارتمانفروش75800,00060,000,0001390/10/01
9131مشهدقاسم آباد - يوسفيهآپارتمانفروش65400,00026,000,0001390/10/01
9132مشهدقاسم آباد - اميريهآپارتمانفروش67641,00043,000,0001390/10/01
9133مشهدقاسم آباد - شريعتيآپارتمانفروش75533,00040,000,0001390/10/01
9136مرکز تهرانسيدخندان - دبستانآپارتمانفروش1151,600,000184,000,0001390/10/01
9019مشهدقاسم آباد - انديشهآپارتمانفروش761,030,00079,000,0001390/09/30
9020مشهدالهيه - سجاديه آپارتمانفروش77900,00069,300,0001390/09/30
9021مشهد قاسم آباد - حسابي آپارتمانفروش701,000,00070,000,0001390/09/30
9022مشهدقاسم آباد - فلاحي آپارتمانفروش901,166,000105,000,0001390/09/30
Page top