جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,259 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85184تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره41525,000,000200,000,0001395/06/25
85192تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1453,000,000150,000,0001395/06/25
85189تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/06/25
85173تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره1272,800,00030,000,0001395/06/25
85183تهراننیازادهآپارتمانرهن و اجاره2279,000,00050,000,0001395/06/25
85168تهرانجردن - گلفامآپارتمانرهن و اجاره2708,000,000100,000,0001395/06/25
85164تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1063,600,00050,000,0001395/06/25
85160تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/25
85158تهراناوین - کوهسارآپارتمانرهن1701,200,000,0001395/06/25
85159تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/06/25
85187تهرانظفرآپارتمانرهن82100,000,0001395/06/25
85179تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/25
85178تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1652,000,00060,000,0001395/06/25
85177تهرانامام منتظر آپارتمانرهن9090,000,0001395/06/25
85175تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانرهن8085,000,0001395/06/25
85172تهرانفلکه سومآپارتمانرهن و اجاره921,000,00060,000,0001395/06/25
85171تهرانرشیدآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/06/25
85167تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1151,800,00030,000,0001395/06/25
85163تهرانالوندآپارتمانرهن و اجاره2066,000,000100,000,0001395/06/25
85161تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/06/25
85157تهرانبهار جنوبیآپارتمانرهن85110,000,0001395/06/25
85069تهران180 غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00020,000,0001395/06/24
85068تهران220 غربیآپارتمانرهن و اجاره100130,00050,000,0001395/06/24
85155تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1607,000,00070,000,0001395/06/24
85154تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1203,300,000100,000,0001395/06/24
85142تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1222,500,00030,000,0001395/06/24
85151تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/06/24
85143تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1202,700,00025,000,0001395/06/24
85145تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/24
85149تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/06/24
Page top