جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
699اصفهانمشتاق دومآپارتمانفروش84785,00066,000,0001390/06/13
702اصفهانملک شهرآپارتمانفروش146650,00095,000,0001390/06/13
690اصفهانفروغیآپارتمانفروش110775,00085,000,0001390/06/12
692اصفهاناتوبان چمرانآپارتمانفروش114750,00085,500,0001390/06/12
694اصفهانصارمیهآپارتمانفروش1701,300,00080,000,0001390/06/12
685اصفهانشهرک مهدیهآپارتمانفروش240900,000215,000,0001390/06/11
686کرجمهرشهرآپارتمانفروش72800,00057,600,0001390/06/11
688اصفهانصفهآپارتمانفروش170950,000155,000,0001390/06/11
681اصفهانشیخ صدوقآپارتمانفروش2161,250,000192,500,0001390/06/10
682اصفهانفلكه صارميهآپارتمانفروش1481,100,000162,000,0001390/06/10
675بابلسربلوار ساحلیآپارتمانفروش78700,00054,000,0001390/06/09
670کرجبلوار ارمآپارتمانفروش85920,00078,200,0001390/06/07
665پردیسپردیسآپارتمانفروش148650,00068,000,0001390/06/06
667کرجملاردآپارتمانفروش72750,00054,000,0001390/06/06
340محمودآبادامامآپارتمانفروش90450,00040,500,0001390/06/02
74سرخرود خانه دریاآپارتمانفروش500600,000300,000,0001390/06/02
82نورجنب هتل آریانآپارتمانفروش1001,200,000120,000,0001390/06/02
83نورجنب هتل آریانآپارتمانمعاوضه1001,200,000120,000,0001390/06/02
90چمستان جنب پمپ بنزینآپارتمانفروش5501,000,000140,000,0001390/06/02
332محمودآباد آزادیآپارتمانفروش120500,00060,000,0001390/06/02
177سرخروددرویش آبادآپارتمانفروش132820,000108,500,0001390/06/02
342محمودآبادامامآپارتمانفروش115450,00051,750,0001390/06/02
337محمودآبادامامآپارتمانفروش110430,00047,300,0001390/06/02
329محمودآبادامامآپارتمانفروش121400,00048,400,0001390/06/02
377کرجمیدان سپاهآپارتمانفروش115650,00074,750,0001390/06/02
379کرجمیدان سپاهآپارتمانمعاوضه115650,00074,750,0001390/06/02
436بابلمیدان کشوریآپارتمانفروش86500,00043,000,0001390/06/02
561بهشهرشهید رجاییآپارتمانفروش90550,00050,000,0001390/06/02
564چالوسرادیو دریاآپارتمانفروش88800,00070,000,0001390/06/02
572نوشهرهمافرانآپارتمانفروش87700,00061,000,0001390/06/02
Page top