جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18488تهرانجلفاآپارتمانفروش1356,600,000891,000,0001393-06-27
18489تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش852,600,000221,000,0001393-06-27
18490تهرانخواجه نصیر آپارتمانفروش552,900,000159,500,0001393-06-27
18491تهراندرکهآپارتمانفروش844,170,000350,000,0001393-06-27
18493تهراندولتآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001393-06-27
18494تهراندولتآپارتمانفروش1669,000,0001,494,000,0001393-06-27
18495تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1044,500,000468,000,0001393-06-27
18496تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش2505,000,0003,750,000,0001393-06-27
18498تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17510,500,0001,837,500,0001393-06-27
18500تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش803,750,000300,000,0001393-06-27
18501تهرانپونکآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001393-06-27
18504تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001393-06-27
18506تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش834,350,000360,000,0001393-06-27
18507تهرانجلفاآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-06-27
18508تهراندزاشیبآپارتمانفروش358,570,000300,000,0001393-06-27
18509تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,950,000297,000,0001393-06-27
18510تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-06-27
18511تهراندروسآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001393-06-27
18512تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1023,500,000357,000,0001393-06-27
18514تهرانتجریشآپارتمانفروش2017,500,0001,507,500,0001393-06-27
18515تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-06-27
16416تهرانتهرانپارس - خ 182آپارتمانفروش1103,800,000420,000,0001393-06-26
18268تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-06-26
18269تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-06-26
18270تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش3068,500,0002,601,000,0001393-06-26
18271تهراندولت - کاوه آپارتمانفروش2428,500,0002,057,000,0001393-06-26
18272تهراندولتآپارتمانفروش725,800,000417,600,0001393-06-26
18273تهراندولتآپارتمانفروش1646,250,0001,025,000,0001393-06-26
18274تهراندولت - نشاط آپارتمانفروش6310,500,000661,500,0001393-06-26
18275تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001393-06-26
Page top