جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,077 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14297تهرانخیابان نیاورانآپارتمانفروش708,500,000595,000,0001392-08-26
14288پردیسفاز 2 - 2 شریعتیآپارتمانفروش1403,600,000500,000,0001392-08-25
14290تهرانهنگام - خیابان دلاورانآپارتمانفروش534,200,000222,000,0001392-08-22
14282تهرانشریعتی - خیابان شهید فاطمیآپارتمانفروش602,500,000150,000,0001392-08-16
14278رشتخیابان تختیآپارتمانفروش941,480,000140,000,0001392-08-15
14279تهرانیاخچی آباد - خیابان گودرزیآپارتمانپیش فروش1382,700,000372,000,0001392-08-15
14272کرجخیابان طالقانی جنوبیآپارتمانرهن7230,000,0001392-08-14
14274تهرانامیرآباد - خیابان فاطمیآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001392-08-14
14275تهرانجردن - خیابان عاطفی شرقیآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001392-08-14
14277تهرانجردن - خیابان عاطفی شرقیآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001392-08-14
14255هشتگردخیابان فاز 7آپارتمانفروش75867,00070,000,0001392-08-13
14270اصفهانخیابان بهشتآپارتمانفروش1131,400,000160,000,0001392-08-13
14268کرجخیابان بنی نجارآپارتمانفروش85950,00080,000,0001392-08-11
14256کرجمرکزی - بلوار هفت تیرآپارتمانفروش781,705,000133,000,0001392-08-08
14257اصفهانخیابان امام خمینیآپارتمانفروش1022,100,000214,000,0001392-08-08
14258کرجمهرشهر - بلوار نورآپارتمانفروش1021,050,000105,000,0001392-08-08
14260تهرانخیابان كرمان جنوبیآپارتمانفروش614,400,000270,000,0001392-08-08
14254تهرانخیابان بهارشمالیآپارتمانفروش1006,100,000610,000,0001392-08-06
14250بابلخیابان مدرسآپارتمانفروش1284,062,500520,000,0001392-08-05
14237تهراننارمک - خیابان پدرثانیآپارتمانفروش753,200,000240,000,0001392-08-01
14243کرجشهرک وحدت - خ پاسگاهآپارتمانفروش901,350,000121,500,0001392-08-01
14197بومهنخیابان دوستانآپارتمانپیش فروش781,500,000117,000,0001392-07-29
14238کیشخیابان هرمزگانآپارتمانفروش635,600,000352,000,0001392-07-28
14235تهرانخیابان 17 شهریورآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001392-07-27
14236تهرانمنیریه - خیابان کمالیآپارتمانفروش942,600,000244,400,0001392-07-27
14228اصفهانخیابان رجاییآپارتمانفروش85210,000,0001392-07-24
14229کرجکیانمهر - محمد شهرآپارتمانفروش83964,00080,000,0001392-07-24
14231کرجمحمدشهر - کوچه شهید کریم زادهآپارتمانفروش901,200,000108,000,0001392-07-24
14225کرجخیابان عدلآپارتمانفروش601,100,00066,000,0001392-07-22
14226تهرانبلوار فردوس - خیابان بهار جنوبیآپارتمانفروش1455,000,000725,000,0001392-07-22
Page top