جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,992 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
3079ریميدان شهر ریآپارتمانفروش881,300,000114,400,0001390/08/07
2988ورامیناسفتد آبادآپارتمانفروش6035021,000,0001390/08/06
2903کرجميدان آزادگانآپارتمانفروش76850,00064,600,0001390/08/05
2904کرجمطهريآپارتمانفروش73950,00070,000,0001390/08/05
2935کرجیاسرآپارتمانفروش711,000,00071,000,0001390/08/05
2949کرجبلوار اصلي گوهردشتآپارتمانفروش100950,00095,000,0001390/08/05
2811كرج شهرك وحدت آپارتمانفروش65750,00049,000,0001390/08/04
2682اردبیلشهرك آزاديآپارتمانفروش1351,100,000135,000,0001390/08/03
2709آملهراز - آفتاب 50آپارتمانفروش80800,00064,000,0001390/08/03
2710آملهراز - آفتاب 50آپارتمانفروش70800,00056,000,0001390/08/03
2747کرجمحمدشهر - فردوسی آپارتمانفروش120500,00060,000,0001390/08/03
2748کرجمحمدشهر بلوار امام آپارتمانفروش89500,00042,000,0001390/08/03
2619كرج هفت تير آپارتمانفروش2401,500,000462,000,0001390/08/02
2490آملهراز - آفتاب 18آپارتمانفروش75650,00048,700,0001390/08/01
2467آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش98750,00073,500,0001390/08/01
2511آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش125750,00093,700,0001390/08/01
2520اهوازمعین زادهآپارتمانفروش220550,00046,000,0001390/08/01
2356آملطالب آملی آپارتمانفروش93750,00070,000,0001390/07/30
2383اراک دادگستريآپارتمانفروش641,560,00072,000,0001390/07/30
2398دماوندگيلاوند آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/30
2399آملهراز - ک آفتاب 64آپارتمانفروش95650,00062,000,0001390/07/30
2409آملهراز - ک آفتاب 60آپارتمانفروش95650,00061,750,0001390/07/30
2423آملطالقانی - اباذر 4آپارتمانفروش103750,00077,000,0001390/07/30
2424آملهراز - آفتاب 64آپارتمانفروش95700,00066,500,0001390/07/30
2425آملهراز - آفتاب 13آپارتمانفروش115700,00080,000,0001390/07/30
2266کرجواريان شهرآپارتمانفروش71800,00056,800,0001390/07/29
2279آملهراز - آفتاب 70آپارتمانفروش90800,00072,000,0001390/07/29
2219کرجمهرشهرآپارتمانفروش75650,00065,000,0001390/07/28
2223آملهراز - ک آفتاب 64آپارتمانفروش167920,000153,640,0001390/07/28
2224آملهراز - ک آفتاب 70آپارتمانپیش فروش1771,150,000203,550,0001390/07/28
Page top