جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,538 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18907تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393-06-30
18908تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393-06-30
18909تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393-06-30
18910تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001393-06-30
18911تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-06-30
18912تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393-06-30
18913تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش824,634,146380,000,0001393-06-30
18914تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393-06-30
18915تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1026,500,000663,000,0001393-06-30
18916تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,400,000563,200,0001393-06-30
18917تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,400,000563,200,0001393-06-30
18919تهرانآرژانتینآپارتمانفروش1215,100,000617,100,0001393-06-30
18920تهرانازگلآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001393-06-30
18921تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-06-30
18922تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393-06-30
18923تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,262,295260,000,0001393-06-30
18924تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393-06-30
18925تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش823,300,000270,600,0001393-06-30
18927تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1534,000,000612,000,0001393-06-30
18928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش734,657,534340,000,0001393-06-30
18929تهراناقدسیهآپارتمانفروش984,387,755430,000,0001393-06-30
18930تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393-06-30
18931تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,550,000390,000,0001393-06-30
14016تهرانخیابان كمالیآپارتمانفروش762,800,000211,000,0001393-06-29
18764تهرانپونکآپارتمانفروش11710,000,0001,170,000,0001393-06-29
18668رودهنانقلابآپارتمانفروش801,800,000144,000,0001393-06-29
18694تهرانابوذر - سجاد شمالیآپارتمانفروش762,200,000183,000,0001393-06-29
18729تهراناقدسیهآپارتمانفروش13313,000,0001,729,000,0001393-06-29
18730تهراناقدسیهآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001393-06-29
18731تهراناقدسیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-06-29
Page top