جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,831 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
1075کیشصدفآپارتمانفروش2002,200,000343,000,0001390/07/09
1076کیشمیرمهناآپارتمانفروش2001,700,00095,200,0001390/07/09
1077کیشصدفآپارتمانفروش2001,700,000136,000,0001390/07/09
1078کیشمیرمهناآپارتمانفروش2001,500,00084,000,0001390/07/09
1088تبريزمنطقه 4 - ابوريحانآپارتمانفروش2007,750,0001,345,000,0001390/07/09
1090تبريزمنطقه 4 -امير كبيرآپارتمانفروش1451,000,000123,000,0001390/07/09
1097بابلمیانکت آپارتمانفروش85710,000,00060,000,0001390/07/09
1021بابلسر بلوارساحلی آپارتمانفروش911,530,000139,000,0001390/07/08
1022اصفهانهشت بهشتآپارتمانفروش951,200,000420,000,0001390/07/08
1044کیششهرك صدفآپارتمانفروش702,000,000140,000,0001390/07/08
1047اراکشهرک پردیسآپارتمانپیش فروش340760,00065,500,0001390/07/08
1051کرجگلشهرآپارتمانفروش1501,100,000165,000,0001390/07/08
1052کرجکيانمهرآپارتمانفروش158440,00069,000,0001390/07/08
968کرجچهاراه کارخانه قندآپارتمانفروش1401,000,000140,000,0001390/07/06
956اصفهانخیابان جیآپارتمانفروش100900,00090,000,0001390/07/06
961کرج مطهریآپارتمانفروش941,300,000122,200,0001390/07/06
964کرجمیدان فهمیدهآپارتمانفروش1401,000,000140,000,0001390/07/06
981اصفهانميدان آزاديآپارتمانفروش1011,000,000101,000,0001390/07/06
992کرجگوهردشتآپارتمانفروش106765,00081,000,0001390/07/06
936رشت چهار راه گلسارآپارتمانفروش78600,00055,000,0001390/07/05
939بابلسرنخست وزیری آپارتمانفروش1301,050,000136,500,0001390/07/05
951چالوسبلوار امام رضاآپارتمانفروش1001,000,000100,000,0001390/07/05
944کرجمهرشهرآپارتمانفروش52850,00045,000,0001390/07/05
947اصفهان باغ زیار آپارتمانفروش1251,000,000125,000,0001390/07/05
953کرجوحدتآپارتمانفروش100450,00045,000,0001390/07/05
954کرجبلوار ارمآپارتمانفروش88730,00064,250,0001390/07/05
955کرجرجایی شهرآپارتمانفروش78750,00059,000,0001390/07/05
916كرجشاهين ويلا جواد آبادآپارتمانمعاوضه75550,00038,500,0001390/07/04
917كرجشاهين ويلا جواد آبادآپارتمانفروش75550,00038,500,0001390/07/04
925کرجشهرک مارلیکآپارتمانفروش80580,00046,400,0001390/07/04
Page top