جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,114 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12100تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش802,350,000188,000,0001390/11/12
12103تهرانتجریشآپارتمانپیش فروش901,500,000135,000,0001390/11/12
12093رشتبلوار امام رضاآپارتمانفروش74500,00037,000,0001390/11/11
12094تهرانشهید گلابآپارتمانفروش1471,600,000235,000,0001390/11/11
12077بومهنخ فریبرز حبیبیآپارتمانفروش300900,00054,000,0001390/11/06
11894تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش883,200,000281,600,0001390/11/01
11899تهرانتهرانپارس - خیابان 160آپارتمانفروش571,720,000100,000,0001390/11/01
11900تهرانملاصدراآپارتمانفروش902,000,000180,000,0001390/11/01
11903تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش1102,100,000231,000,0001390/11/01
11905تهرانهمايون شهرآپارتمانفروش1101,950,000214,500,0001390/11/01
11909تهرانتجریش - پل رومیآپارتمانفروش1123,500,000392,000,0001390/11/01
11910تهرانشهرآراء آپارتمانفروش1352,000,000270,000,0001390/11/01
11911تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش702,200,000154,000,0001390/11/01
11912تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش671,940,000130,000,0001390/11/01
11918تهرانمجيديه جنوبيآپارتمانفروش801,850,000148,000,0001390/11/01
11920تهرانفرشتهآپارتمانفروش3126,000,0001,872,000,0001390/11/01
11925تهرانشهرانآپارتمانفروش522,000,000104,000,0001390/11/01
11926تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش702,600,000182,000,0001390/11/01
11927تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش983,200,000313,600,0001390/11/01
11941تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش862,000,000172,000,0001390/11/01
11943تهرانتهرانپارس خ 192آپارتمانپیش فروش952,600,000247,000,0001390/11/01
11944تهرانتهرانپارس خ 156آپارتمانفروش1101,820,000200,000,0001390/11/01
11945تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش752,600,000195,000,0001390/11/01
11951تهرانملاصدراآپارتمانفروش902,000,000180,000,0001390/11/01
11626تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانپیش فروش1283,700,000473,600,0001390/10/28
11637تهرانمیردامادآپارتمانپیش فروش1555,000,000775,000,0001390/10/28
11443تهرانالهيهآپارتمانپیش فروش11082,500,0007,500,0001390/10/27
11480تهرانشاهين شماليآپارتمانپیش فروش752,300,000172,500,0001390/10/27
11515کرجگوهر دشت آپارتمانفروش1061,200,000127,200,0001390/10/27
11516محمودآباد شهرك ديآپارتمانفروش1433,000,000429,000,0001390/10/27
Page top