جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
12675تهرانپیروزی - خیابان نبردآپارتمانفروش662,200,000144,000,0001391/07/19
13082تهرانمنيريه - خيابان شهيد بشيریآپارتمانفروش641,920,000123,000,0001391/07/19
13095تهرانبلوار فردوس - شقايق جنوبیآپارتمانفروش622,800,000173,600,0001391/07/19
13096تهرانشمس آباد - خيابان ريحانیآپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001391/07/19
13099تهران تهرانپارس - بلوار رسالتآپارتمانفروش613,200,000194,000,0001391/07/19
13081تهرانراه آهن - خیابان مختاریآپارتمانفروش401,500,00060,000,0001391/07/18
13092تهراناجاره دار - کوچه هجرتیآپارتمانفروش512,100,000107,000,0001391/07/18
689تهرانمنیریهآپارتمانفروش620کارشناسیکارشناسی1391/07/17
792قدس شهر قدسآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1391/07/17
997تهرانجمهوریآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1391/07/17
1001تهرانمنیریهآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1391/07/17
3507تهرانجمهوري آپارتمانفروش98کارشناسیکارشناسی1391/07/17
8065تهرانمنيريه - جامیآپارتمانفروش651,950,000126,750,0001391/07/17
13085دماوندمهک - خیابان مقدادآپارتمانفروش1201,300,000156,000,0001391/07/17
13079تفرشخیابان شهداآپارتمانفروش72600,00043,000,0001391/07/16
13074کرجفردیس مرکزی - کانال غربیآپارتمانفروش671,050,00070,350,0001391/07/16
13076تهرانسازمان برنامه - خیابان براتلوآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001391/07/16
13078تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش821,500,000123,000,0001391/07/16
13068تهرانجنت آباد - سيمون بوليوارآپارتمانفروش832,650,000221,000,0001391/07/15
13070تهرانآيت الله كاشانی - خيابان بهنامآپارتمانفروش752,800,000210,000,0001391/07/15
13067تهرانبلوار فردوس - بهار جنوبیآپارتمانفروش852,500,000212,500,0001391/07/15
13065تهرانسعادت آباد - صرافهای شمالیآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001391/07/15
10138تهرانشادمان - بهبودیآپارتمانفروش1381,800,000248,400,0001391/07/14
11173تهرانآيت الله كاشانیآپارتمانفروش673,200,000214,400,0001391/07/14
13062تهراننياوران - خیابان مژدهآپارتمانفروش1254,500,000562,000,0001391/07/13
13063تهرانجمهوری - ميدان جمهوریآپارتمانفروش902,700,000243,000,0001391/07/13
13064تهراندامپزشكی - كوچه آذربايجانآپارتمانفروش552,057,000114,000,0001391/07/13
13061تهرانميرداماد - رازان شمالیآپارتمانفروش1174,300,000503,000,0001391/07/13
12276رشتگلسارآپارتمانفروش235280,00065,000,0001391/07/13
12721تهرانافسریه - خیابان 38آپارتمانفروش681,600,000110,000,0001391/07/13
Page top