جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,559 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16531تهرانشهرانآپارتمانفروش1574,300,000675,100,0001393-06-15
16537تهرانبریانک شرقیآپارتمانفروش462,400,000124,800,0001393-06-15
16538اصفهانباب الرحمهآپارتمانفروش1542,700,000415,000,0001393-06-15
16539اصفهانباب الرحمهآپارتمانفروش1072,800,000300,000,0001393-06-15
16413تهراناقدسیه آپارتمانفروش1807,200,0001,296,000,0001393-06-14
16410تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-06-14
16405تهرانالهیه - چناران آپارتمانفروش17514,000,0002,450,000,0001393-06-14
16404تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش154600,000954,800,0001393-06-14
16397تهران نوفل لوشاتوآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001393-06-14
16394کرجگلشهر ویلاآپارتمانفروش972,500,000242,500,0001393-06-14
16393تهران دامپزشکیآپارتمانفروش802,750,000220,000,0001393-06-14
16381تهرانازگل آپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001393-06-14
16380تهرانبلوار ارتش آپارتمانفروش1735,500,000951,500,0001393-06-14
16332تهرانهاشمی - خوشآپارتمانفروش49کارشناسیکارشناسی1393-06-13
16318کرجشهرک اندیشه آپارتمانفروش851,300,000110,500,0001393-06-13
16278تهراناقدسیهآپارتمانفروش13710,000,0001,370,000,0001393-06-13
16277تهرانپاسدارانآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393-06-13
16276تهرانشهرک غربآپارتمانفروش816,200,000502,200,0001393-06-13
16275تهرانشيخ بهاييآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-06-13
16274تهرانفاطمیآپارتمانفروش90500,000,0001393-06-13
16273تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش953,870,000368,000,0001393-06-13
16272تهرانسرو غربیآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393-06-13
16271تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش904,300,000387,000,0001393-06-13
16270تهرانصادقیهآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-13
16269تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش955,600,000532,000,0001393-06-13
16267تهرانپونک - 4 دیواریآپارتمانفروش544,814,815260,000,0001393-06-13
16266تهرانشهر زیباآپارتمانفروش783,300,000250,800,0001393-06-13
16264تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش483,800,000182,400,0001393-06-13
16265تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1055,000,000527,000,0001393-06-13
16263تهرانشهرانآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-06-13
Page top