جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,533 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19926تهرانهفت تیر - بهار آپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-07-06
19929تهرانخواجه نظامآپارتمانفروش602,800,000168,000,0001393-07-06
19950تهرانمیر عمادآپارتمانفروش824,000,000330,000,0001393-07-06
19967تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001393-07-06
19968تهران شریعتی - دبستانآپارتمانفروش643,600,000230,400,0001393-07-06
19969تهراندربندآپارتمانفروش853,355,000285,000,0001393-07-06
19970تهراندربندآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001393-07-06
19971تهراندروسآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-07-06
19972تهراندروسآپارتمانفروش1487,500,0001,110,000,0001393-07-06
19973تهراندزآشیبآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393-07-06
19974تهراندزآشیبآپارتمانفروش949,000,000846,000,0001393-07-06
19975تهراندزآشیبآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393-07-06
19976تهراندولتآپارتمانفروش726,300,000453,600,0001393-07-06
19978تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش979,000,000873,000,0001393-07-06
19979تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-06
19981تهراندولتآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393-07-06
19982تهراندولتآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001393-07-06
19983تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1036,000,000618,000,0001393-07-06
19986تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001393-07-06
19989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1536,800,0001,040,400,0001393-07-06
19990تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1501,100,0001,650,000,0001393-07-06
19991تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-07-06
19992تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-07-06
19993تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-07-06
19641تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش1178,000,000936,000,0001393-07-05
19642تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش23012,000,0002,760,000,0001393-07-05
19643تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش806,565,000525,000,0001393-07-05
19644تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1487,000,0001,036,000,0001393-07-05
19645تهران دولتآپارتمانفروش2405,800,0001,392,000,0001393-07-05
19646تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393-07-05
Page top