جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,539 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20018تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش346,620,000225,000,0001393-07-07
20019تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش485,000,000240,000,0001393-07-07
20023تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001393-07-07
20024تهرانگیشاآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393-07-07
20025تهرانگیشاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393-07-07
20029تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش662,800,000184,800,0001393-07-07
20030تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393-07-07
20032تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,100,000532,500,0001393-07-07
20033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393-07-07
20035تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1384,200,000579,600,0001393-07-07
20036تهرانمطهریآپارتمانفروش1577,100,0001,100,000,0001393-07-07
20037تهرانمطهریآپارتمانفروش1106,100,000671,000,0001393-07-07
20038تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش627,050,000437,100,0001393-07-07
20039تهرانمطهریآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-07-07
20040تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393-07-07
20041تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-07-07
20043تهرانکامرانیه آپارتمانفروش2508,500,0002,125,000,0001393-07-07
20044تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,155,000465,000,0001393-07-07
20045تهرانمیردامادآپارتمانفروش806,600,000528,000,0001393-07-07
20046تهرانکامرانیه آپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-07-07
20047تهرانقیطریهآپارتمانفروش2789,000,0002,502,000,0001393-07-07
20049تهرانقیطریهآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393-07-07
20050تهرانمیردامادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-07-07
20051تهرانقیطریهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001393-07-07
20052تهرانقلهکآپارتمانفروش1486,200,000917,600,0001393-07-07
20053تهرانمیردامادآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001393-07-07
20054تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14011,700,0001,638,000,0001393-07-07
20055تهرانمیردامادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393-07-07
20058تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001393-07-07
20059تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001393-07-07
Page top