جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13909تهرانخیابان 17 شهریورآپارتمانفروش631,850,000117,000,0001392/04/13
13895مشهدخیابان یوسفیهآپارتمانفروش551,100,00061,000,0001392/04/10
13896اصفهانخیابان امام خمینیآپارتمانفروش100800,00080,000,0001392/04/10
13897تبریزخیابان عباسیآپارتمانرهن18450,000,0001392/04/10
13898تهرانکرمان جنوبی - خیابان ابراهیم نژاد آپارتمانفروش704,200,000305,000,0001392/04/10
13891تهرانباغ فیض - خیابان 22 بهمنآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001392/04/09
13892تهرانهنگام - خیابان نیروی دریاییآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001392/04/09
13350پردیسفروردین شمالیآپارتمانفروش1002,500,000250,000,0001392/04/06
13845کرجمرکزی - خیابان فجر شرقیآپارتمانفروش781,600,000125,000,0001392/04/05
13883کرجمهرشهر - خیابان 414 شرقیآپارتمانفروش1502,500,000375,000,0001392/04/04
13884تهرانتهرانپارس خیابان جشنوارهآپارتمانپیش فروش60کارشناسیکارشناسی1392/04/04
13876تهرانخیابان سبلان شمالیآپارتمانفروش653,600,000234,000,0001392/04/03
13878کرجعظیمیه - خیابان فرشتهآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00022,000,0001392/04/03
13880شهریارخیابان باهنرآپارتمانفروش541,400,00075,600,0001392/04/03
13881کرجخیابان مسلم بن شرقیآپارتمانپیش فروش1152,500,000287,000,0001392/04/03
13882کرجگوهر دشت - خیابان چهاردهمآپارتمانپیش فروش11828,000,000330,000,0001392/04/03
13874کرجعظیمیه - خیابان احسان غربیآپارتمانفروش1052,900,0003001392/03/31
13875کرجخیابان امامآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001392/03/31
13632تبریزشریعتی جنوبی آپارتمانپیش فروش801,800,000144,000,0001392/03/27
13864اصفهانخیابان کاوهآپارتمانفروش2055,000,0001,025,000,0001392/03/26
13854کرجشهید رجاییآپارتمانفروش1202,800,000336,000,0001392/03/22
13856تهرانخیابان آذربایجانآپارتمانفروش384,300,000163,400,0001392/03/22
13851کرجمهرویلا - خیابان انوشیروانآپارتمانفروش872,875,000250,000,0001392/03/20
13848تهرانصادقیه - بلوار گلابآپارتمانفروش604,160,000250,000,0001392/03/17
13842اصفهانخیابان چمران آپارتمانفروش772,100,000160,000,0001392/03/14
13831تهرانشهرک غرب - خیابان سپهرآپارتمانفروش878,000,000696,000,0001392/03/09
13829تالش20 متریآپارتمانفروش85850,00072,000,0001392/03/08
13825تهرانسعادت آباد - خیابان صرافهاآپارتمانفروش978,000,000776,000,0001392/03/06
13821کرجگوهردشت - خیابان اشتراکیآپارتمانفروش3002,250,000157,500,0001392/03/05
13822تهرانپونک - خیابان فکوریآپارتمانفروش754,500,000340,000,0001392/03/05
Page top