جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20049تهرانقیطریهآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393-07-07
20050تهرانمیردامادآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001393-07-07
20051تهرانقیطریهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001393-07-07
20052تهرانقلهکآپارتمانفروش1486,200,000917,600,0001393-07-07
20053تهرانمیردامادآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001393-07-07
20054تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14011,700,0001,638,000,0001393-07-07
20055تهرانمیردامادآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001393-07-07
20058تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش603,250,000195,000,0001393-07-07
20059تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001393-07-07
20060تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش752,935,000220,000,0001393-07-07
20061تهرانفاطمی آپارتمانفروش1456,600,000957,000,0001393-07-07
20062تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش633,600,000226,800,0001393-07-07
20064تهرانشریعتی - عباس آبادآپارتمانفروش474,680,000220,000,0001393-07-07
20065تهراننظام آبادآپارتمانفروش631,800,000113,400,0001393-07-07
20066تهرانظفرآپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393-07-07
20067تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش927,900,000726,800,0001393-07-07
20068تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش822,600,000213,200,0001393-07-07
20069تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001393-07-07
20070تهرانظفر - نونهالانآپارتمانفروش1186,300,000743,400,0001393-07-07
20072تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001393-07-07
20076تهرانولنجکآپارتمانفروش30022,000,0006,600,000,0001393-07-07
20078تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-07-07
20079تهراننیاوران - کاشانک آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-07-07
20081تهراننیاوران آپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-07-07
20082تهراننیاوران آپارتمانفروش21510,500,0002,257,500,0001393-07-07
20083تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانفروش887,000,000616,000,0001393-07-07
20146تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش686,150,000418,000,0001393-07-07
19812تهرانكرمان شماليآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001393-07-06
19813تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,280,000300,000,0001393-07-06
19815تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش844,700,000394,800,0001393-07-06
Page top