جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,495 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19995تهراننیاوران آپارتمانفروش8210,000,000820,000,0001393-07-07
19997تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11516,000,0001,840,000,0001393-07-07
19998تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-07-07
19999تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001393-07-07
20001تهرانسبلانآپارتمانفروش353,230,000113,000,0001393-07-07
20002تهرانسبلانآپارتمانفروش533,700,000196,100,0001393-07-07
20003تهرانسبلانآپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393-07-07
20004تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393-07-07
20005تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001393-07-07
20007تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,150,000541,200,0001393-07-07
20008تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393-07-07
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393-07-07
20011تهرانشهرانآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
20012تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-07-07
20013تهرانشمس آبادآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
20014تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393-07-07
20018تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش346,620,000225,000,0001393-07-07
20019تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش485,000,000240,000,0001393-07-07
20023تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001393-07-07
20024تهرانگیشاآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393-07-07
20025تهرانگیشاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393-07-07
20029تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش662,800,000184,800,0001393-07-07
20030تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393-07-07
20032تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,100,000532,500,0001393-07-07
20033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393-07-07
20035تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1384,200,000579,600,0001393-07-07
20036تهرانمطهریآپارتمانفروش1577,100,0001,100,000,0001393-07-07
20037تهرانمطهریآپارتمانفروش1106,100,000671,000,0001393-07-07
20038تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش627,050,000437,100,0001393-07-07
20039تهرانمطهریآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-07-07
Page top