جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,420 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13881کرجخیابان مسلم بن شرقیآپارتمانپیش فروش1152,500,000287,000,0001392/04/03
13882کرجگوهر دشت - خیابان چهاردهمآپارتمانپیش فروش11828,000,000330,000,0001392/04/03
13874کرجعظیمیه - خیابان احسان غربیآپارتمانفروش1052,900,0003001392/03/31
13875کرجخیابان امامآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001392/03/31
13632تبریزشریعتی جنوبی آپارتمانپیش فروش801,800,000144,000,0001392/03/27
13864اصفهانخیابان کاوهآپارتمانفروش2055,000,0001,025,000,0001392/03/26
13854کرجشهید رجاییآپارتمانفروش1202,800,000336,000,0001392/03/22
13856تهرانخیابان آذربایجانآپارتمانفروش384,300,000163,400,0001392/03/22
13851کرجمهرویلا - خیابان انوشیروانآپارتمانفروش872,875,000250,000,0001392/03/20
13848تهرانصادقیه - بلوار گلابآپارتمانفروش604,160,000250,000,0001392/03/17
13842اصفهانخیابان چمران آپارتمانفروش772,100,000160,000,0001392/03/14
13831تهرانشهرک غرب - خیابان سپهرآپارتمانفروش878,000,000696,000,0001392/03/09
13829تالش20 متریآپارتمانفروش85850,00072,000,0001392/03/08
13825تهرانسعادت آباد - خیابان صرافهاآپارتمانفروش978,000,000776,000,0001392/03/06
13821کرجگوهردشت - خیابان اشتراکیآپارتمانفروش3002,250,000157,500,0001392/03/05
13822تهرانپونک - خیابان فکوریآپارتمانفروش754,500,000340,000,0001392/03/05
13823تهرانشهرک راه آهن - بلوار پژوهشآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001392/03/05
13814تهرانخیابان كامرانيه شمالیآپارتمانفروش25010,000,0002,500,000,0001392/03/02
13800کرجمرکزی - خیابان شهید بهشتیآپارتمانفروش841,785,000150,000,0001392/02/26
13801تهرانانتهای جیهون - خیابان تیموریآپارتمانفروش652,700,000188,000,0001392/02/26
13798ریامام حسین - خیابان اسداللهیآپارتمانرهن6030,000,0001392/02/25
13789تهرانخیابان شهرآراآپارتمانفروش1165,500,000638,000,0001392/02/21
13762کرجشهرک - کوی بنفشهآپارتمانفروش1122,300,000257,000,0001392/02/18
13779تهرانپیروزی - خیابان شکوفهآپارتمانفروش453,333,000150,000,0001392/02/18
13780تهرانآشتیانی - خیابان حیدریآپارتمانفروش724,166,666300,000,0001392/02/18
13774تهرانبازار - خیابان مولویآپارتمانفروش622,200,000136,400,0001392/02/17
13775تهرانفرجام - خیابان حیدرخانی آپارتمانفروش673,500,000234,500,0001392/02/17
13768تهراناستاد معین - خیابان دامپزشکیآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001392/02/15
13654شمیراناتسوهانک - اتوبان ارتشآپارتمانرهن10590,000,0001392/02/11
13761قمخیابان پردیسانآپارتمانفروش861,200,00078,000,0001392/02/11
Page top