جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85421تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1503,200,00035,000,0001395/06/28
85439تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1202,500,000100,000,0001395/06/28
85435تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره601,700,00050,000,0001395/06/28
85434تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره851,000,00030,000,0001395/06/28
85432تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره681,500,00040,000,0001395/06/28
85430تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,600,00030,000,0001395/06/28
85429تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00050,000,0001395/06/28
85427تهرانآبان شمالی آپارتمانرهن و اجاره922,100,00025,000,0001395/06/28
85419تهراننفت جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1358,000,00060,000,0001395/06/28
85411تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره522,200,00020,000,0001395/06/28
85409تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1013,000,00045,000,0001395/06/28
85403تهرانحکمت غربیآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/06/28
85412تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/28
85410تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1163,500,000100,000,0001395/06/28
85415تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانرهن و اجاره621,500,00030,000,0001395/06/28
85416تهرانطرشتآپارتمانرهن8471,000,0001395/06/28
85413تهرانفاطمیآپارتمانرهن7590,000,0001395/06/28
85408تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00030,000,0001395/06/28
85407تهرانحسینیه ارشادآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85405تهراندوراهی قلهکآپارتمانرهن و اجاره3008,000,00080,000,0001395/06/28
85398تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00040,000,0001395/06/28
85395تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره701,500,00020,000,0001395/06/28
85396تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1361,500,00030,000,0001395/06/28
85400تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1384,000,000130,000,0001395/06/28
85401تهرانسهروردیآپارتمانرهن و اجاره852,500,00020,000,0001395/06/28
85393تهراناندیشه شمالیآپارتمانرهن125100,000,0001395/06/28
85392تهرانربذه شمالیآپارتمانفروش563,000,000166,000,0001395/06/28
85390تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1353,700,00080,000,0001395/06/28
85389تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1504,200,00050,000,0001395/06/28
85376تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1061,500,00090,000,0001395/06/28
Page top