جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,384 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13938تهرانیاخچی آباد - خیابان تولاییآپارتمانفروش643,150,000200,000,0001392/04/26
13939تهرانآيت الله كاشانی - خیابان هجرتآپارتمانفروش706,000,000600,000,0001392/04/26
13929تهرانخیابان افسریهآپارتمانفروش602,200,000132,000,0001392/04/21
13924تهراندماوند - خیابان زرکشآپارتمانفروش503,300,000165,000,0001392/04/19
13911تهراناشرفی اصفهانی - خیابان شقایقآپارتمانفروش835,100,000423,000,0001392/04/16
13918تهرانخیابان خاورانآپارتمانفروش702,500,000175,000,0001392/04/16
13914 بندرعباسبلوار 30 متریآپارتمانفروش981,200,000117,600,0001392/04/15
13915کرجخیابان بزرگمهرغربیآپارتمانرهن12075,000,0001392/04/15
13916تهرانپیروزی - خیابان شکوفه آپارتمانفروش513,235,000165,000,0001392/04/15
13908تهرانسازمان برنامه - خیابان لادنآپارتمانپیش فروش865,000,000430,000,0001392/04/13
13909تهرانخیابان 17 شهریورآپارتمانفروش631,850,000117,000,0001392/04/13
13895مشهدخیابان یوسفیهآپارتمانفروش551,100,00061,000,0001392/04/10
13896اصفهانخیابان امام خمینیآپارتمانفروش100800,00080,000,0001392/04/10
13897تبریزخیابان عباسیآپارتمانرهن18450,000,0001392/04/10
13898تهرانکرمان جنوبی - خیابان ابراهیم نژاد آپارتمانفروش704,200,000305,000,0001392/04/10
13891تهرانباغ فیض - خیابان 22 بهمنآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001392/04/09
13892تهرانهنگام - خیابان نیروی دریاییآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001392/04/09
13350پردیسفروردین شمالیآپارتمانفروش1002,500,000250,000,0001392/04/06
13845کرجمرکزی - خیابان فجر شرقیآپارتمانفروش781,600,000125,000,0001392/04/05
13883کرجمهرشهر - خیابان 414 شرقیآپارتمانفروش1502,500,000375,000,0001392/04/04
13884تهرانتهرانپارس خیابان جشنوارهآپارتمانپیش فروش60کارشناسیکارشناسی1392/04/04
13876تهرانخیابان سبلان شمالیآپارتمانفروش653,600,000234,000,0001392/04/03
13878کرجعظیمیه - خیابان فرشتهآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00022,000,0001392/04/03
13880شهریارخیابان باهنرآپارتمانفروش541,400,00075,600,0001392/04/03
13881کرجخیابان مسلم بن شرقیآپارتمانپیش فروش1152,500,000287,000,0001392/04/03
13882کرجگوهر دشت - خیابان چهاردهمآپارتمانپیش فروش11828,000,000330,000,0001392/04/03
13874کرجعظیمیه - خیابان احسان غربیآپارتمانفروش1052,900,0003001392/03/31
13875کرجخیابان امامآپارتمانفروش801,000,00080,000,0001392/03/31
13632تبریزشریعتی جنوبی آپارتمانپیش فروش801,800,000144,000,0001392/03/27
13864اصفهانخیابان کاوهآپارتمانفروش2055,000,0001,025,000,0001392/03/26
Page top