جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85175تهرانشهرک حکیمیهآپارتمانرهن8085,000,0001395/06/25
85172تهرانفلکه سومآپارتمانرهن و اجاره921,000,00060,000,0001395/06/25
85171تهرانرشیدآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/06/25
85167تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره1151,800,00030,000,0001395/06/25
85163تهرانالوندآپارتمانرهن و اجاره2066,000,000100,000,0001395/06/25
85161تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1633,500,000100,000,0001395/06/25
85157تهرانبهار جنوبیآپارتمانرهن85110,000,0001395/06/25
85069تهران180 غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00020,000,0001395/06/24
85068تهران220 غربیآپارتمانرهن و اجاره100130,00050,000,0001395/06/24
85155تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1607,000,00070,000,0001395/06/24
85154تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1203,300,000100,000,0001395/06/24
85142تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1222,500,00030,000,0001395/06/24
85151تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/06/24
85143تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1202,700,00025,000,0001395/06/24
85145تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00050,000,0001395/06/24
85149تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/06/24
85148تهرانولیعصر - ونکآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/24
85144تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن140220,000,0001395/06/24
85140تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن200کارشناسی1395/06/24
85138تهرانتهرانسرآپارتمانرهن و اجاره54400,00033,000,0001395/06/24
85139تهرانولی عصرآپارتمانرهن و اجاره1112,000,000100,000,0001395/06/24
85137تهرانولی عصرآپارتمانرهن و اجاره1123,200,00035,000,0001395/06/24
85129تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره32016,000,000100,000,0001395/06/24
85134تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/24
85133تهرانجردن آپارتمانرهن و اجاره1113,400,00040,000,0001395/06/24
85132تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001395/06/24
85131تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره70720,00055,000,0001395/06/24
85130تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1062,200,00050,000,0001395/06/24
85128تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/06/24
85127تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,100,00060,000,0001395/06/24
Page top