جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,492 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21050تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1005,400,000540,000,0001393-07-16
21053تهراندروسآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393-07-16
21055تهراندزآشیبآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-07-16
21056تهراندزآشیبآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393-07-16
21057تهراندزآشیبآپارتمانفروش918,700,000791,700,0001393-07-16
21058تهراندولتآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001393-07-16
21059تهراندولتآپارتمانفروش896,200,000550,000,0001393-07-16
21060تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش1789,500,0001,691,000,0001393-07-16
21061تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001393-07-16
21062تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش1705,700,000969,000,0001393-07-16
21063تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1755,100,000892,500,0001393-07-16
21064تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-07-16
21065تهرانستارخانآپارتمانفروش1035,000,000515,000,0001393-07-16
21066تهرانستارخانآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001393-07-16
21069تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1336,300,000837,900,0001393-07-16
21073تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش9010,500,0001393-07-16
20783تهرانونکآپارتمانفروش1207,900,000948,000,0001393-07-14
20785تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,500,000741,000,0001393-07-14
20786تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش2246,500,0001,456,000,0001393-07-14
20789تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش674,500,000301,500,0001393-07-14
20790تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش965,300,000508,800,0001393-07-14
20791تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393-07-14
20793تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-07-14
20795تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش16019,000,0003,040,000,0001393-07-14
20798تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393-07-14
20799تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2488,500,0002,108,000,0001393-07-14
20800تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش19010,500,0001,995,000,0001393-07-14
20802تهرانستارخانآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393-07-14
20803تهرانستارخان - دریان نوآپارتمانفروش985,200,000509,600,0001393-07-14
20804تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش1103,900,000429,000,0001393-07-14
Page top