جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21110تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1036,315,000650,000,0001393-07-17
21111تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001393-07-17
21112تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1448,500,0001,224,000,0001393-07-17
21113تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001393-07-17
21114تهرانسهروردیآپارتمانفروش808,200,000656,000,0001393-07-17
21117تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,100,000729,300,0001393-07-17
21118تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001393-07-17
21119تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001393-07-17
21121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10611,000,0001,166,000,0001393-07-17
21122تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1448,500,0001,224,000,0001393-07-17
21127تهرانفاطمیآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393-07-17
21128تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393-07-17
21129تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001393-07-17
21131تهرانقیطریهآپارتمانفروش1029,700,000989,400,0001393-07-17
21132تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001393-07-17
21133تهرانقیطریهآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-07-17
21137تهرانفرمانیهآپارتمانفروش676,800,000455,600,0001393-07-17
21139تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30011,000,0003,300,000,0001393-07-17
21142تهرانقیطریهآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001393-07-17
21144تهرانقیطریهآپارتمانفروش17511,500,0002,012,500,0001393-07-17
21145تهرانقیطریه شمالیآپارتمانفروش1137,300,000824,900,0001393-07-17
21146تهرانفرمانیهآپارتمانفروش8318,000,0001,494,000,0001393-07-17
21147تهرانعباس آبادآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-07-17
21149تهرانشهرک غربآپارتمانفروش794,750,000375,000,0001393-07-17
21151تهرانکاشانکآپارتمانفروش1759,000,0001,575,000,0001393-07-17
21152تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-17
21153تهرانصادقیهآپارتمانفروش1105,350,000588,500,0001393-07-17
21156تهرانفاطمیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-07-17
21157تهرانقیطریهآپارتمانفروش1729,500,0001,634,000,0001393-07-17
21158تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1016,500,000656,500,0001393-07-17
Page top