جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,364 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
14829اصفهانخیابان فیضآپارتمانرهن16075,000,0001393/02/16
14828تهرانخیابان نیروی دریاییآپارتمانفروش703,850,000269,000,0001393/02/15
14785کرجسه راه گوهردشتآپارتمانفروش1001,800,000180,000,0001393/02/14
14813اصفهانخیابان بابلدشتآپارتمانفروش1402,700,000378,000,0001393/02/13
14814پاکدشتخیابان پارچینآپارتمانفروش881,500,000130,000,0001393/02/13
14816کرمانخیابان الهیهآپارتمانفروش85105,000,0001393/02/13
14819کرجفردیس مرکزی - خیابان 17غربیآپارتمانرهن8035,000,0001393/02/13
14821تهرانبلوار فردوس - خیابان شقایق جنوبیآپارتمانفروش804,300,000340,000,0001393/02/13
14822تهرانقیطریه - خیابان شریعتیآپارتمانفروش1266,500,000800,000,0001393/02/13
14811ساریخیابان پيوندیآپارتمانفروش1402,250,000312,000,0001393/02/11
14812تهرانباقری - خیابان 212 غربیآپارتمانفروش902,600,000240,000,0001393/02/11
14801ریخیابان شهید زارعیآپارتمانرهن و اجاره100300,00010,000,0001393/02/10
14802آملهراز - خیابان قائم 5آپارتمانفروش7570,000,0001393/02/10
14806کرججهانشهر - خیابان شریفیآپارتماناجاره70380,0001393/02/10
14807کرجکرج نو - بلوار حدادیآپارتمانفروش5548,000,0001393/02/10
14808تهرانخیابان شهید رجاییآپارتمانفروش1072,900,000310,000,0001393/02/10
14809تهرانفدک - خیابان گلستانآپارتمانفروش604,400,000260,000,0001393/02/10
14797ورامینالهیه - خیابان فردیسآپارتمانفروش601,500,00090,000,0001393/02/09
14798تهرانشهرک دژبان - خیابان پژوهشآپارتمانپیش فروش4,0001,200,000170,000,0001393/02/09
14799تهرانآيت الله كاشانی - بلوار فردوس غربآپارتمانفروش694,300,000296,700,0001393/02/09
14793تهرانیوسف آباد - خیابان کاج شمالیآپارتمانفروش525,000,000260,000,0001393/02/08
13552کرجمرکزی - خیابان جهانشهرآپارتمانرهن و اجاره87460,00030,000,0001393/02/07
14779کرجعظیمیه - بلوار تعاونآپارتمانفروش542,800,000155,000,0001393/02/07
14781کرجگوهردشت - خیابان آزادیآپارتمانفروش752,300,000172,500,0001393/02/07
14787تهرانتهران نو - سی متری نیروی هواییآپارتمانفروش912,736,000249,000,0001393/02/07
14788تهرانخزانه - خیابان تقویآپارتمانفروش862,550,000219,300,0001393/02/07
14789تهرانشهرک غرب - خیابان سپهرآپارتمانپیش فروش1408,000,0001,120,000,0001393/02/07
14604رباط کریمفاز 3 پرندآپارتمانپیش فروش971,350,000130,950,0001393/02/06
14767اسلامشهرخیابان شبنمآپارتمانفروش951,500,000428,000,0001393/02/06
14768اصفهانخیابان بوستانآپارتمانفروش1421,500,000210,000,0001393/02/06
Page top