جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21093تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-07-17
21094تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,800,000932,800,0001393-07-17
21095تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393-07-17
21097تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش644,000,000256,000,0001393-07-17
21098تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001393-07-17
21099تهرانعباس آبادآپارتمانفروش1304,250,000550,000,0001393-07-17
21100تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-07-17
21102تهرانفاطمی - سیندختآپارتمانفروش956,850,000650,000,0001393-07-17
21104تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393-07-17
21105تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10612,000,0001,272,000,0001393-07-17
21106تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1538,000,0001,224,000,0001393-07-17
21107تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001393-07-17
21110تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1036,315,000650,000,0001393-07-17
21111تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001393-07-17
21112تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1448,500,0001,224,000,0001393-07-17
21113تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001393-07-17
21114تهرانسهروردیآپارتمانفروش808,200,000656,000,0001393-07-17
21117تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش1435,100,000729,300,0001393-07-17
21118تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001393-07-17
21119تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001393-07-17
21121تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10611,000,0001,166,000,0001393-07-17
21122تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1448,500,0001,224,000,0001393-07-17
21127تهرانفاطمیآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393-07-17
21128تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393-07-17
21129تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001393-07-17
21131تهرانقیطریهآپارتمانفروش1029,700,000989,400,0001393-07-17
21132تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,000950,000,0001393-07-17
21133تهرانقیطریهآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-07-17
21137تهرانفرمانیهآپارتمانفروش676,800,000455,600,0001393-07-17
21139تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30011,000,0003,300,000,0001393-07-17
Page top