جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21310تهرانتهران نوآپارتمانفروش1484,500,000666,000,0001393-07-19
21312تهرانتهران نوآپارتمانفروش483,550,000170,000,0001393-07-19
21313تهرانتهران نوآپارتمانفروش523,500,000182,000,0001393-07-19
21314تهرانتهران نوآپارتمانفروش1083,400,000367,200,0001393-07-19
21315تهرانتهران نوآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001393-07-19
21316تهرانتهران نوآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001393-07-19
21317تهرانتهران نوآپارتمانفروش914,200,000382,200,0001393-07-19
21319تهرانجردنآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-07-19
21321تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش613,770,000230,000,0001393-07-19
21323تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1025,300,000540,600,0001393-07-19
21324تهراننیروی هواییآپارتمانفروش403,875,000155,000,0001393-07-19
21325تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-07-19
21326تهرانپیروزیآپارتمانفروش703,430,000240,000,0001393-07-19
21327تهرانتهران ویلاآپارتمانفروش905,400,000486,000,0001393-07-19
21329تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-07-19
21332تهراندولتآپارتمانفروش706,100,000427,000,0001393-07-19
21333تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1145,600,000638,400,0001393-07-19
21334تهرانآجودانیهآپارتمانفروش28013,000,0003,640,000,0001393-07-19
21335تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش1155,600,000644,000,0001393-07-19
21336تهرانپیروزیآپارتمانفروش1053,800,000399,000,0001393-07-19
21338تهراندولتآپارتمانفروش1556,000,000930,000,0001393-07-19
21339تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-07-19
21340تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1345,300,000710,200,0001393-07-19
21341تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393-07-19
21342تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1104,460,000490,000,0001393-07-19
21343تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1145,800,000661,200,0001393-07-19
21344تهرانبلوار ابوذرآپارتمانفروش553,100,000170,500,0001393-07-19
21346تهراندروسآپارتمانفروش1817,500,0001,357,500,0001393-07-19
21347تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش1103,700,000407,000,0001393-07-19
21349تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش16019,000,0003,040,000,0001393-07-19
Page top