جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,542 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21646تهراننیروی هوایی خ 6آپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393-07-22
21647تهراننیروی هوایی خ 6آپارتمانفروش423,750,000157,500,0001393-07-22
21649تهرانتهران نوآپارتمانفروش352,900,000101,500,0001393-07-22
21650تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001393-07-22
21651تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش852,800,000238,000,0001393-07-22
21652تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش483,440,000165,000,0001393-07-22
21655تهرانجردنآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001393-07-22
21656تهرانجمالزادهآپارتمانفروش604,000,000240,000,0001393-07-22
21658تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش563,750,000210,000,0001393-07-22
21659تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001393-07-22
21661تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش1254,900,000612,500,0001393-07-22
21662تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393-07-22
21663تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش703,800,000266,000,0001393-07-22
21665تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1124,500,000504,000,0001393-07-22
21667تهرانخواجه عبدالهآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-07-22
21668تهرانخواجه عبدالهآپارتمانفروش955,050,000479,750,0001393-07-22
21669تهرانسیدخندان - دبستانآپارتمانفروش604,085,000245,000,0001393-07-22
21670تهراندروسآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393-07-22
21671تهراندروسآپارتمانفروش1457,200,0001,044,000,0001393-07-22
21672تهراندزآشیبآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21673تهراندزآشیبآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-07-22
21674تهراندولت - اختیاریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-07-22
21675تهراندولت - اختیاریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-07-22
21676تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش917,000,000637,000,0001393-07-22
21677تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-07-22
15289تهرانپیروزی - خیابان محبیآپارتمانفروش543,000,000170,000,0001393-07-21
21530تهرانمیدان قزوینآپارتمانفروش722,600,000187,000,0001393-07-21
21531تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1886,000,0001,128,000,0001393-07-21
21532تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393-07-21
21533تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393-07-21
Page top