جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22041تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001393-07-26
22043تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001393-07-26
22044تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001393-07-26
22045تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1686,700,0001,098,800,0001393-07-26
22046تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1324,500,000594,000,0001393-07-26
22047تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001393-07-26
22048تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-07-26
22049تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001393-07-26
22050تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393-07-26
22052تهرانازگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001393-07-26
22054تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001393-07-26
22055تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش763,820,000290,000,0001393-07-26
22057تهرانشهرک نفت آپارتمانفروش1185,100,000600,000,0001393-07-26
22058تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001393-07-26
22059تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1486,700,000991,600,0001393-07-26
22060تهرانباغ فیض - تیراژهآپارتمانفروش1134,700,000531,100,0001393-07-26
22061تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش703,300,000231,000,0001393-07-26
22063تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393-07-26
22064تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش111کارشناسیکارشناسی1393-07-26
22066تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش564,100,000229,600,0001393-07-26
22067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001393-07-26
22068تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1393-07-26
22069تهراناقدسیهآپارتمانفروش1735,500,000951,500,0001393-07-26
22070تهرانخلیج فارس 2آپارتمانفروش552,050,000112,750,0001393-07-26
22071تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1518,000,0001,208,000,0001393-07-26
22072تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15111,500,0001,736,500,0001393-07-26
22073تهراناقدسیهآپارتمانفروش1445,200,000748,800,0001393-07-26
22074تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,800,000412,800,0001393-07-26
22075تهرانالهیهآپارتمانفروش40018,000,0007,200,000,0001393-07-26
22076تهرانالهیهآپارتمانفروش37026,000,0009,620,000,0001393-07-26
Page top