جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22295تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش923,500,000322,000,0001393-07-28
22299تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393-07-28
22300تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش705,300,000371,000,0001393-07-28
22303تهرانوفا آذر جنوبیآپارتمانفروش973,600,000349,200,0001393-07-28
22304تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393-07-28
22306تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-07-28
22307تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393-07-28
22308تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,200,000312,000,0001393-07-28
22311تهراناقدسیهآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393-07-28
22312تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش935,200,000480,000,0001393-07-28
22319تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش844,550,000382,200,0001393-07-28
22323تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001393-07-28
22326تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-07-28
22329تهرانآجودانیهآپارتمانفروش29813,000,0003,874,000,0001393-07-28
22331تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393-07-28
22340تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-07-28
22346رودهنرودهن مهرآبادآپارتمانفروش521,450,00075,400,0001393-07-28
22347تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001393-07-28
20056تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانپیش فروش1209,500,0001,140,000,0001393-07-27
20084تهرانولیعصر - زرتشتآپارتمانفروش1684,500,000756,000,0001393-07-27
22143تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-07-27
22144تهرانبلوارپروینآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393-07-27
22145تهرانستارخان _ توحیدآپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001393-07-27
22147تهرانجردنآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393-07-27
22148تهرانجلفاآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001393-07-27
22149تهرانجمالزادهآپارتمانفروش504,400,000220,000,0001393-07-27
22150تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش1336,000,000798,000,0001393-07-27
22151تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-07-27
22152تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-07-27
22154تهرانخواجه نصیرالدینآپارتمانفروش812,720,000220,000,0001393-07-27
Page top