جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22723تهراناقدسیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001393-08-03
22730تهرانازگلآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001393-08-03
22737تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش954,700,000448,500,0001393-08-03
22739تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش474,950,000232,650,0001393-08-03
22740تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001393-08-03
22746تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1293,500,000451,500,0001393-08-03
22756تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001393-08-03
22763تهراناقدسیهآپارتمانفروش23012,000,0001393-08-03
22772تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,700,000362,600,0001393-08-03
22778تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1704,200,000714,000,0001393-08-03
22779تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش884,285,000377,000,0001393-08-03
22780تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش775,700,000438,900,0001393-08-03
22781تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-08-03
22782تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش674,105,000275,000,0001393-08-03
22783تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش04,400,000415,800,0001393-08-03
22784تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1204,300,000516,000,0001393-08-03
22785تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-03
22786تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393-08-03
22787تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش673,600,000241,200,0001393-08-03
22788تهرانایرانپارسآپارتمانفروش475,100,000240,000,0001393-08-03
22789تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1134,400,000497,200,0001393-08-03
22790تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001393-08-03
22791تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-08-03
22792تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001393-08-03
22793تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393-08-03
22794تهرانشهرک ولیعصر آپارتمانفروش451,800,00095,000,0001393-08-03
22795تهرانانقلاب - فردوسیآپارتمانفروش723,200,000230,400,0001393-08-03
22796تهرانتهرانسر آپارتمانفروش732,800,000204,000,0001393-08-03
22797تهراندامپزشکی آپارتمانفروش453,450,000170,000,0001393-08-03
22798تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش724,860,000350,000,0001393-08-03
Page top