جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23716تهرانجردنآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001393-08-10
23717تهراندزآشیبآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393-08-10
23718تهراندولتآپارتمانفروش839,800,000813,400,0001393-08-10
23720تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001393-08-10
23721تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-08-10
23722تهراننیروی هواییآپارتمانفروش832,900,000240,700,0001393-08-10
23723تهرانجردنآپارتمانفروش1659,500,0001,567,500,0001393-08-10
23724تهرانجردنآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393-08-10
23725تهراندزآشیبآپارتمانفروش1015,700,000575,700,0001393-08-10
23726تهراندروسآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393-08-10
23727تهرانجنت آبادآپارتمانفروش905,500,000566,500,0001393-08-10
23728تهراندربندآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-08-10
23729تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1105,350,000588,500,0001393-08-10
23730تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش894,900,000436,100,0001393-08-10
23731تهراندزآشیبآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-08-10
23733تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش2527,935,0002,000,000,0001393-08-10
23734تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-08-10
23735تهرانپونکآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-08-10
23736تهرانپیروزی 100 دستگاهآپارتمانفروش813,350,000270,000,0001393-08-10
23737تهراندارآبادآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001393-08-10
23738تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-08-10
23739تهرانتهران نوآپارتمانفروش362,770,000100,000,0001393-08-10
23741تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393-08-10
23742تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393-08-10
23743تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393-08-10
23744تهرانتجریشآپارتمانفروش34014,000,0004,760,000,0001393-08-10
23745تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393-08-10
23746تهرانجردنآپارتمانفروش1327,350,000970,200,0001393-08-10
23748تهرانجنت آبادآپارتمانفروش694,000,000276,000,0001393-08-10
23749تهرانتهرانپارس - خ 192آپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-08-10
Page top